Telefon 22 873 11 00

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Jak poprawnie zwolnić pracownika?

 • Data: 15.06.2021
 • Godzina: 09:00 - 15:00
 • Temat: Jak poprawnie zwolnić pracownika?
 • Cena: Szkolenie On-Line: 350 zł netto (430,50 zł brutto), Stacjonarnie: 490 zł netto (602,70 zł brutto)
 • Miejsce: On-line / Warszawa
 • Wykładowca: Monika Frączek
 • W cenie: Materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej

 

Bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania. (Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres mailowy link, po kliknięciu, którego od razu połączycie się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym).

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy PDF

 

1. Jak poprawnie rozwiązać stosunek pracy na mocy porozumienia stron?

 • Czy porozumienie rozwiązujące umowę musi być w formie pisemnej?
 • Czy można zwolnic z obowiązku s świadczenia pracy do daty ustania zatrudnienia?
 • Na jakich zasadach można się wycofać z porozumienia?

2. Zasady poprawnego wypowiedzenia umowy o pracę, w tym:

 • Jak doręczać oświadczenia woli pracownikowi pracującemu zdalnie?
 • Jak poprawnie wręczyć oświadczenie woli pracownikowi pracującemu stacjonarnie?
 • Jak postąpić, gdy pracownik odmawia przyjęcia oświadczenia woli albo ucieka z miejsca wręczania wypowiedzenia?
 • Jakie są podstawowe zasady wskazywania przyczyny wypowiedzenia?
 • Czy przyczynę wypowiedzenia można wskazać ogólnie?
 • Czy przyczyna wypowiedzenia się przedawnia?
 • Czy można zwolnić bezpośrednio po chorobie, gdy pierwotna próba zwolnienia nie doszła do skutku?
 • Czy jeżeli choroba trwała dłużej niż 30 dni przed wręczeniem wypowiedzenia trzeba najpierw skierować pracownika na badania kontrolne?
 • Czy można zwolnić z powodu częstego chorowania?
 • Czy można zwolnić za brak orzeczenia o zdolności do pracy?
 • Od kiedy do kiedy biegnie okres wypowiedzenia?
 • Kiedy rozwiąże się stosunek pracy w przypadku jednostronnego skrócenia okresu wypowiedzenia?
 • Czy trzeba doliczyć okres odszkodowania za skrócone wypowiedzenie do stażu pracy?
 • Jak się udziela urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia? Od którego momentu pracownik ma zacząć urlop?
 • Czy pracownik musi wystąpić o dni wolne na poszukiwanie pracy?
 • Czy trzeba zaakceptować datę dni wolnych na poszukiwanie pracy?
 • Jak się ustala kryteria doboru pracownika do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników? Czy są kryteria ważniejsze i mniej ważne?

3. Zasady dotyczące ochrony przed wypowiedzeniem, w tym:

 • Jakie są zasady ochrony przedemerytalnej?
 • Jakie są różnice w ochronie trwałości zatrudnienia pracowników – rodziców? (ciąża, urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy, obniżenie wymiaru etatu zamiast urlopu wychowawczego),

4. Jak poprawnie dokonać zwolnienia dyscyplinarnego?

 • W jakich przypadkach pracownik ciężko narusza swoje obowiązki pracownicze?
 • Jak skutecznie zwolnić za spożywanie alkoholu? Możliwość badania stanu trzeźwości – jakie będą nowe przepisy w tej kwestii?
 • Czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika z chorobą alkoholową?
 • Czy można zwolnić dyscyplinarnie za niezawiadamianie pracodawcy, że pracownik dostał zwolnienie lekarskie?
 • W jakiej sytuacji zaprzestanie przychodzenia do pracy jest porzuceniem pracy, a w jakiej zwolnieniem się z winy pracodawcy?
 • Czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika w ochronnym wieku przedemerytalnym?
 • Czy można zwolnić w trybie dyscyplinarnym pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim?
 • Ile jest czasu na zwolnienie dyscyplinarne? Kto ma się dowiedzieć o przewinieniu pracownika, żeby rozpoczął się bieg terminu ograniczającego czas na zwolnienie dyscyplinarne?

5. Na jakich zasadach można zwolnić pracownika bez wypowiedzenia bez jego winy z powodu długotrwałej choroby?

 • Jak poprawnie ustalić długość okresu ochronnego przed zwolnieniem? (omówienie różnych przypadków),
 • Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego po długotrwałej chorobie? Jak się to ma do możliwości dokonania rozwiązania umowy bez wypowiedzenia?
 • Wobec jakich kategorii pracowników nie można dokonać zwolnienia bez wypowiedzenia bez winy pracownika?
 • Czy pracownik może domagać się ponownego zatrudnienia? W jakim terminie i na jakich zasadach?
 • Z jakich innych powodów niż długotrwała choroba można zwolnić pracownika bez wypowiedzenia bez jego winy?

6. Jak powinno być sporządzone prawidłowe pouczenie o prawie pracownika do odwołania się do sądu pracy?

 • Jaki jest termin na odwołanie się od wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?
 • Czy trzeba podawać adres sądu pracy? (stanowisko Ministerstwa Pracy),

7. W jakich przypadkach pracownik może się zwolnić bez wypowiedzenia z winy pracodawcy?

 • Jakie skutki dla pracodawcy i pracownika powoduje takie zwolnienie?

8. W jakich przypadkach odchodzący z pracy pracownik musi zwrócić koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych?

9. Jakie są zasady dotyczące poprawnego wypisania i wydawania świadectwa pracy, w tym:

 • Z jakim dniem należy wystawić świadectwo pracy, jakie są skutki opóźnienia?
 • W jaki sposób doręcza się świadectwo pracy? Czy można wysłać świadectwo pracy e-mailem?
 • Czy można wylegitymować osobę upoważnioną do odebrania świadectwa pracy?
 • Jak sporządzić informację o zasadach przechowywania dokumentacji pracowniczej, którą się wydaje wraz ze świadectwem pracy? (przykładowy wzór informacji),
 • Co się wpisuje w informacjach uzupełniających i na jakich zasadach?
 • Czy można pominąć punkt w świadectwie, jeżeli pracownik nie korzystał z danych uprawnień?
 • O czym i w jaki sposób należy napisać w pouczeniu dla adresata świadectwa pracy?
 • W jaki sposób należy dokonać sprostowania świadectwa pracy? Jaki dokument przygotować pracownikowi w razie odmowy sprostowania świadectwa pracy? Jaki dokument przygotować w przypadku częściowego sprostowania świadectwa pracy? (przykładowy wzór dokumentu),
 • Co robić gdy pracownik zgubił świadectwo pracy? Co robić jeżeli pracownik zwraca się o kopię świadectwa pracy, a świadectwa pracy nie ma w aktach?
 • Jak się postępuje ze świadectwem pracy w razie śmierci pracownika?
 • Jakie są obowiązki w związku z wygraniem przez pracownika sprawy w sądzie pracy związane z korektą świadectwa pracy? (zasady prostowania świadectwa pracy w wyniku orzeczenia sądowego, zasady uzupełniania świadectwa pracy o informację o wyroku sądu, zasady wydawania świadectwa pracy po zawarciu ugody przesądowej?). 

PPK, medycyna pracy, czy zewnętrzna obsługa kadrowo-płacowa – zasady przekazywania danych osobowych pracowników

 • Data: 11.05.2021
 • Godzina: 09:00 - 15:00
 • Temat: PPK, medycyna pracy, czy zewnętrzna obsługa kadrowo-płacowa – zasady przekazywania danych osobowych pracowników
 • Cena: Szkolenie On-Line: 350 zł netto (430,50 zł brutto), Stacjonarnie: 490 zł netto (602,70 zł brutto)
 • Miejsce: On-line / Warszawa
 • Wykładowca: Piotr Glen
 • W cenie: Materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej

 

Bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania. (Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres mailowy link, po kliknięciu, którego od razu połączycie się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym).

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy PDF

 

Pracodawcy wielokrotnie muszą przekazywać dane pracowników gdzieś na zewnątrz, do innych instytucji. Nie ma zapewne wątpliwości co do ZUS, US, ale już przy Komorniku, a ostatnio PPK pojawiają się problemy i pytania, o to co przekazywać, czy przekazywać, czy prosić się o zgodę na to pracownika? Nieporozumienia wynikające z różnych sytuacji związanych z przekazywaniem danych wyjaśni nasze szkolenie.

PPK, medycyna pracy, czy zewnętrzna obsługa kadrowo-płacowa – zasady przekazywania danych osobowych pracowników

1. Powierzenie danych do przetwarzania, a udostępnienie danych;

a) Definicja i praktyczne aspekty powierzenia danych w rozumieniu art. 28 RODO;
b) Umowa powierzenia przetwarzania danych – kiedy zawierać i skutki dla podmiotu przetwarzającego;
c) Przykłady powierzenia danych oraz udostępniania danych;
d) Współadministrowanie danymi w rozumieniu art. 26 RODO.
e) Kiedy podstawą przetwarzania danych osobowych może być zgoda osoby, której dane dotyczą, a kiedy podanie danych jest obowiązkowe.

2. Pracownicze Plany Kapitałowe – cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

a) Czy pracodawca powinien uzyskać zgodę od pracownika na przekazanie jego danych do instytucji finansowej obsługującej PPK?;
b) Cel, podstawa prawna, zakres danych przetwarzanych w ramach PPK;
c) Rodzaj umowy pomiędzy pracodawcą, a instytucją finansową.

3. Badania u lekarza medycyny pracy – podstawa prawna przekazywania danych osobowych pracownika przez pracodawcę;

a) Przychodnia medycyny pracy to nie podmiot przetwarzający;
b) Pracodawca nie może otrzymać wyników badania pracownika, czy kandydata do pracy;

4. Zlecenie na zewnątrz obsługi kadrowo-płacowej;

a) Biuro rachunkowe to podmiot przetwarzający – pracodawca powierza dane pracowników na podstawie umowy powierzenia;
b) Odpowiedzialność pracodawcy, jako administratora, a biura, jako procesora;

5. Analiza problemów i przyczyn skutkujących nałożeniem przez UODO kar pieniężnych dotyczących przetwarzania danych w relacji administrator – podmiot przetwarzający.

6. Przykładowe umowy powierzenia, umowy serwisowe, porozumienia dotyczące przekazywania danych – omówienie i przekazanie wzorów.

7. Dyskusja, pytania i odpowiedzi, ćwiczenia.

 

Przejście z papierowej na elektroniczną dokumentację pracowniczą – jak to zrobić zgodnie z przepisami?

 • Data: 13.07.2021
 • Godzina: 09:00 - 15:00
 • Temat: Przejście z papierowej na elektroniczną dokumentację pracowniczą – jak to zrobić zgodnie z przepisami?
 • Cena: Szkolenie On-Line: 350 zł netto (430,50 zł brutto), Stacjonarnie: 490 zł netto (602,70 zł brutto)
 • Miejsce: On-line / Warszawa
 • Wykładowca: Monika Frączek
 • W cenie: Materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej

 

Bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania. (Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres mailowy link, po kliknięciu, którego od razu połączycie się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym).

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy PDF

 

1. Jakie są przepisy i wykładnia dotyczące możliwości zmiany postaci dokumentacji pracowniczej? w tym:

 • Jakie dokumenty składają się na dokumentację pracowniczą?
 • Które z nich powinny być pierwotnie tworzone w formie pisemnej i co to znaczy?
 • Jakie dokumenty nie wchodzą w skład dokumentacji pracowniczej i jak takie dokumenty powinny być przechowywane?
 • Czy zmiana postacie dokumentacji pracowniczej wpływa na jej układ?
 • Czy zmiana postaci dokumentacji pracowniczej wpływa na czas jej przechowywania?
 • Czy trzeba mieć dla wszystkich pracowników dokumentację pracowniczą w tej samej postaci? Czy jest możliwe objęcie elektroniczną dokumentacją pracowniczą tylko niektórych kategorii pracowników?
 • Czy istnieje możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w „mieszanych”? postaciach (stanowiska Ministerstwa Pracy); na czym to polega?
 • Czy podczęści akt osobowych mogą być elektroniczne? (stanowisko Ministerstwa Pracy),

2. Podobieństwa i różnice między dokumentacją pracowniczą w postaci papierowej i elektronicznej, w tym:

 • Jakich obowiązków pracodawca nie będzie musiał wykonywać, gdy będzie prowadził dokumentację elektroniczną?
 • Jakie nowe obowiązki będzie miał pracodawca, gdy będzie prowadził dokumentację w postaci elektronicznej?
 • Jakie zabezpieczenia powinna posiadać dokumentacja papierowa, a jakie elektroniczna?

3. Jakie są techniczne zasady tworzenia elektronicznego zbioru dokumentacji pracowniczej? w tym:

 • Jakie są wynikające z wykładni zasady „przechodzenia” na elektroniczną dokumentację pracowniczą (stanowiska Ministerstwa Cyfryzacji)?
 • Jakie są zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej i jaki jest wymagany sposób postępowania w przypadku dołączania dokumentów elektronicznych do papierowej dokumentacji pracowniczej i odwrotnie?– zgodnie z przepisami i wykładnią,
 • Jakie rodzaje podpisów (poświadczeń), które może w tym celu wykorzystywać pracodawca albo upoważniona przez niego osoba?
 • Kto może podpisywać dokumenty konwertowane na postać elektroniczną w imieniu pracodawcy?

4. Jakie są obowiązki pracodawcy wobec pracownika (pracowników) związane ze zmianą postaci dokumentacji pracowniczej, w tym:

 • Jaki jest zakres i termin obowiązku informacyjnego wobec pracowników, których dokumentacja zmieniła postać?
 • Na czym polega uprawnienie pracownika do odebrania poprzedniej postaci dokumentacji? Jak mu prawidłowo wydać papierowe dokumenty?
 • W jakich przypadkach papierową postać dokumentacji pracowniczej będzie mogła odebrać inna osoba niż pracownik?
 • Jakie są zasady postępowania w razie nieodebrania dokumentacji?

5. Zasady przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej:

 • Na jakich zasadach nastąpi ponowne jej używanie, jeżeli pracownik po przerwie powróci do pracy u danego pracodawcy? Jak długa musi być przerwa, żeby zakładać kolejny elektroniczny komplet dokumentacji?
 • Jakie są zasady sporządzania kopii z dokumentacji elektronicznej, np. zgubionego świadectwa pracy, które było wydane jako dokument papierowy?
 • Czy za kopię dokumentacji można pobrać opłatę?
 • Jakie są zasady zwrotu elektronicznej dokumentacji pracowniczej po zakończeniu okresu jej przechowywania?

 

Uzyskiwanie pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2021 r. – dofinansowanie do wynagrodzeń i refundacje, ZFRON, nowe przepisy, nowe formularze PFRON

 • Data: 23.03.2021
 • Godzina: 10:00 - 13:15
 • Temat: Uzyskiwanie pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2021 r. – dofinansowanie do wynagrodzeń i refundacje, PFRON, nowe przepisy, nowe formularze PFRON
 • Cena: Szkolenie online: 300 zł netto (369 zł brutto)
 • Miejsce: On-line
 • Wykładowca: Mateusz Brząkowski
 • W cenie: Materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej

 

Bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania. (Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres mailowy link, po kliknięciu, którego od razu połączycie się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym).

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy PDF

Cel szkolenia:

Uzyskanie wiedzy na temat zatrudniania pracowników niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), zarówno dla pracodawców na otwartym, jak i na chronionym rynku pracy. Szkolenie dotyczy przede wszystkim rodzajów pomocy publicznej, którą pracodawca może uzyskać w związku z zatrudnianiem pracownika z niepełnosprawnością, takich jak: dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych, zwrotu kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, pomocy ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnoprawnych itp.

Program:

1. Pomoc publiczna – kategorie pomocy

a. definicja i kategorie pomocy publicznej
b. pomoc w ramach wyłączeń blokowych - rozporządzenia KE 651/2014.
c. pomoc de minimis - rozporządzenia KE 1407/2013

2. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych – orzecznictwo, wskaźniki

a. system orzecznictwa o niepełnosprawności w Polsce – wprowadzenie
b. orzeczenia o niepełnosprawności – charakterystyka (stopień lekki, umiarkowany, znaczny)
c. orzeczenia ZUS o niezdolności do pracy
d. tzw. stare orzeczenia o grupach inwalidzkich przed 1 stycznia 1998 r.
e. orzeczenia resortowe (MON, MSW)
f. kategorie schorzeń szczególnych
g. wyliczanie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwie

3. Refundacje, zwrot kosztów zatrudniania i tworzenia miejsc pracy dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w 2021 r.

a. stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej – definicje, przystosowanie, problemy praktyczne
b. zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,
c. zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy zatrudnionych osób niepełnosprawnych
d. zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy
e. zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego
f. kontrola wydatkowania środków (PFRON, PUP).

4. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2021 r.

a. Podstawowe warunki uzyskania dofinansowania
b. Ustalenie efektu zachęty ilościowego
c. Ustalanie efektu zachęty jakościowo
d. Kondycja finansowa przedsiębiorcy a możliwość uzyskania SOD
e. SOD na tzw. starych pracowników
f. Kiedy PFRON może wstrzymać SOD? (blokada ręczna, decyzja administracyjna – skutki)
g. Kiedy PFRON zobowiązuje do zwrotu SOD?

5. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) w 2021 r.

a. zasady tworzenia ZFRON
b. podmioty uprawnione
c. kategorie zwolnień podatkowych
d. na co można wydatkować środki ZFRON?
e. kontrola prawidłowości wydatkowania środków funduszu
f. duży ZFRON, pomoc indywidualna, Indywidualne Programy Rehabilitacji (IPR)
g. pomoc de minimis a pomoc o charakterze socjalnym

6. Wypełnianie wniosków i formularzy do PFRON

a. wniosek Wn-D i INF-DP – dofinansowania do wynagrodzeń
b. inne wnioski o pomoc publiczną
c. zaświadczenia o pomocy de minimis

 

 • Nieprawidłowe dane
  Nieprawidłowe dane
biały napis na niebieskim, tle "NEWSLETTER"

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej.
Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.