Telefon 22 873 11 00

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

CZAS PRACY OD A DO 2020 z uwzględnieniem najnowszych zmian związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy oraz przepisami COVID 19

 • Data: 06.07.2020
 • Temat: CZAS PRACY OD A DO 2020 z uwzględnieniem najnowszych zmian związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy oraz przepisami COVID 19
 • Cena: 250 zł netto (307,50 zł brutto)
 • Miejsce: ------
 • Wykładowca: Piotr Wojciechowski
 • W cenie: Materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej

Szkolenie potrwa 4 godz., W czasie szkolenia będzie możliwość zadawania pytań prowadzącemu. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 9:00-13:00 (przerwa 10:45-11:15).

Bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania. (Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres mailowy link, po kliknięciu, którego od razu połączycie się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym).

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy PDFPiotr Wojciechowski
CZAS PRACY OD A DO 2020 z uwzględnieniem najnowszych zmian związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy oraz przepisami COVID 19.

Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi metodami stosowania przepisów o czasie pracy. Wykład prowadzony jest w chronologicznym porządku czynności związanych z zarządzaniem czasem pracy. Słuchacze wspólnie z wykładowcą będą w pierwszej części poznawać zasady planowania czasu pracy (harmonogramy, grafiki, zapisy regulaminowe), a następnie w drugiej - dokonane zostaną rozliczenia przepracowanego czasu pracy na podstawie prawidłowo sporządzonej ewidencji czasu pracy. W czasie szkolenia omówione również zostaną metody kontrolowania czasu pracy przez inspektorów pracy w celu zapoznania słuchaczy z możliwościami ustalania przez inspektora nieprawidłowości w zakresie gospodarowania czasem pracy. W czasie szkolenia, praktycznej analizie poddane zostaną liczne przykłady wspólnie omawiane ze słuchaczami, udzielone odpowiedzi na zadawane przez nich pytania w oparciu o specyfikę uwarunkowań Państwa organizacji.

 

I. Planowanie i ewidencjonowanie czasu pracy.

 1. Właściwy dobór systemów i okresów rozliczeniowych do potrzeb określonego zakładu pracy.
 2. Ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie
 3. Informowanie pracowników o obowiązującym harmonogramie czasu pracy i forma tej informacji.
 4. Zmiany w harmonogramie czasu pracy – zapisy regulaminowe umożliwiające zmiany na wniosek i bez wniosku pracownika.
 5. Okresy, na które tworzy się harmonogramy czasu pracy.
 6. Brak obowiązków sporządzania harmonogramów czasu pracy.
 7. Planowanie odpoczynku.
 8. Sposoby na nienaruszanie doby pracowniczej, zasady wprowadzania ruchomego czasu pracy.
 9. Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy:
  1. nowe zasady oznaczania dniówek roboczych,
  2. oznaczanie dni wolnych od pracy, zwolnienia od pracy, z oznaczeniem wymiaru i podstawy prawnej ich udzielenia,
  3. oznaczanie innych usprawiedliwionych nieobecnościach w pracy, ze wskazaniem wymiaru i tytułu ich udzielenia, nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy.

II. Rozliczanie czasu podróży służbowej, dyżuru i szkolenia

 1. Rozliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia.
 2. Zaliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia do czasu pracy.
 3. Czas przejazdów a czas pracy.
 4. Godziny nadliczbowe w podróży służbowej oraz podczas szkolenia.
 5. Obowiązek zapewnienia odpoczynków w podróży służbowej.
 6. Rekompensowanie podróży służbowej – diety, wynagrodzenie i inne należności.

III. Zarządzanie pracą nadliczbową

 1. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych.
 2. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia dobowej normy czasu pracy.
 3. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy.
 4. Godziny nadliczbowe z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy – różnice pomiędzy interpretacją PIP i MPiPS i praktyczne ich konsekwencje.
 5. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

IV. Zasady rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych oraz pracy w sobotę, niedzielę i święto oraz w porze nocnej

 1. Ustalanie normalnego wynagrodzenia za nadgodziny
 2. Ustalanie wysokości dodatków za godziny nadliczbowe – 50% czy 100%?
 3. Ustalanie dodatku za nadgodziny przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia.
 4. Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym od pracy.
 5. Zasady rekompensowania pracy w dniu wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy (sobota), tj. rekompensata godzinami i dniami, sposób wynagradzania za pracę w dniu wolnym (sobota).
 6. Metody dostosowywania niedziel i świąt do organizacji czasu pracy.
 7. Rekompensowanie pracy w niedzielę i święto.
 8. Rekompensowanie pracy w porze nocnej.
 9. Ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej.
 10. Ograniczenia pracy w porze nocnej a praca zmianowa.
 11. Prawidłowe ustalanie pory nocnej.

V. Czas pracy kadry zarządzającej a praca w godzinach nadliczbowych

 1. Kim są pracownicy zarządzający?
 2. Kiedy zarządzającym należą się dodatki za nadgodziny – stanowisko PIP i SN.
 3. Czy pracownik zarządzający ma prawo do dnia wolnego za pracę w sobotę?

VI. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o czasie pracy – jak jej uniknąć

 1. Zakres odpowiedzialności – działania stanowiące wykroczenie
 2. Osoby ponoszące odpowiedzialność
 3. Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy i zasady odwoływania się od nich – wniosek, grzywna, decyzja administracyjna.

 

Zapobieganie narażeniu na stygmatyzowanie, izolowanie od zespołu i pomijanie w życiu społeczności pracowników osób, które przeszły chorobę COVID-19

 • Data: 10.07.2020
 • Temat: Zapobieganie narażeniu na stygmatyzowanie, izolowanie od zespołu i pomijanie w życiu społeczności pracowników osób, które przeszły chorobę COVID-19
 • Cena: 250 zł netto (307,50 zł brutto)
 • Miejsce: ------
 • Wykładowca: Elżbieta Szadura-Urbańska
 • W cenie: Materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej

Szkolenie potrwa 4 godz., W czasie szkolenia będzie możliwość zadawania pytań prowadzącemu. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 9:00-13:00.

Bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania. (Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres mailowy link, po kliknięciu, którego od razu połączycie się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym).

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy PDFZapobieganie narażeniu na stygmatyzowanie, izolowanie od zespołu i pomijanie w życiu społeczności pracowników osób, które przeszły chorobę COVID-19.

Wrogość wobec jednostek odstających od grupy np. chorych jest zjawiskiem starym jak świat. Lęk może wyzwalać atawistyczne zachowania również u osób, które uważają się za inteligentne, nowoczesne, tolerancyjne, wykształcone itp. Im bardziej się boimy, im więcej przeżywamy silnych emocji tym mniej dostępu mamy do racjonalnych, trzeźwych osądów rzeczywistości. Nie lubimy „nie wiedzieć”, brak informacji działa demobilizująco – musimy domknąć naszą niewiedzę w jakiś znośny i logiczny kształt. A z drugiej strony mamy „leniwe mózgi” i zadowalamy się strzępkiem informacji, która ma choćby pozory prawdziwości i budujemy swoje pewne przekonania na fake newsach. W grupie działającej pod wpływem silnych emocji obniża się krytycyzm jej członków. Odczuwają oni ulgę, kiedy znajdą ucieleśnienie swojego niepokoju w konkretnej osobie. „Kozioł ofiarny” – stać się nim dziś może osoba, która chorowała, bądź choruje na COVID -19. Podczas szkolenia dotyczącego stygmatyzowania, izolowania od zespołu i pomijania w życiu społeczności pracowników, którzy chorowali na COVID-19 zostaną omówione mechanizmy psychologiczne i społeczne, które wykluczają te osoby i stawiają poza nawiasem społecznym. Zastanowimy się jak czują się osoby narażone na stały ostracyzm społeczności. Jak zachowują się w odpowiedzi na wrogość otoczenia? A co się dzieje z naszymi zasadami, moralnością wobec – nawet wydumanego – zagrożenia? Podczas szkolenia odpowiemy na te pytania przyjmując perspektywę pracownika, który przeszedł zarażenie COVID-19 i członków zespołu pracowniczego. To ważne aby nie ulegać uprzedzeniom, gdyż cena wykluczenia osób chorych na koronawirusa z zespołu pracowniczego ma bardzo rozległe konsekwencje zarówno psychologiczne, społeczne jak również ekonomiczne.

Plan szkolenia:

 1. Poznawczy, emocjonalny i behawioralny komponent naszych postawy wobec innych.
 2. Stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja - wprowadzenie pojęć.
 3. Funkcje i cechy stereotypów.
 4. Zastosowanie modelu ABC Ellisa w wyjaśnianiu postaw wobec osób, które chorują na COVID -19.
 5. Społeczny dowód słuszności, modelowanie zachowań, schematy poznawcze, reprezentacje afektywne a postawy wobec osób z COVID.
 6. Chory na COVID – 19 w roli kozła ofiarnego.
 7. Konsekwencje dla osoby dyskryminowanej z powodu COVID -19.
 8. Rzetelna informacja kluczem do racjonalnych postaw wobec osób chorych na COVID -19.
 9. Rola i zadania pracodawcy, zespołu pracowniczego w kształtowaniu pozytywnych postaw wobec osób zarażonych korona wirusem.

 

Lista płac a PPK w praktyce

 • Data: 08.07.2020
 • Temat: Lista płac a PPK w praktyce
 • Cena: 300 zł netto (369 zł brutto)
 • Miejsce: ------
 • Wykładowca: Monika Cieślak
 • W cenie: Materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej

Szkolenie potrwa 5 godz., W czasie szkolenia będzie możliwość zadawania pytań prowadzącemu. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 9:00-14:00.

Bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania. (Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres mailowy link, po kliknięciu, którego od razu połączycie się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym).

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy PDFLista płac a PPK w praktyce

 1. Zakres przedmiotowy ustawy o PPK
 2. Covid a PPK
 3. Zasady konstrukcji PPK – dobrowolność, powszechność, własność prywatna, autozapis
 4. Definicje ustawowe: osoba zatrudniona, podmiot zatrudniający, wynagrodzenie, wypłata, wypłata transferowa, zwrot, okres zatrudnienia, inne
 5. Podmioty wyłączone z działania ustawy o PPK
 6. Procedura wyboru instytucji finansowej
  • podmioty zatrudniające z ZOZ (Zakładowa Organizacja Związkowa)
  • podmioty zatrudniające bez ZOZ
  • procedura wyboru reprezentacji osób zatrudnionych
  • kryteria wyboru instytucji finansowej
  • data uprawniająca pracodawcę do samodzielnego wyboru instytucji finansowej
  • obowiązkowe elementy umowy.
 7. Umowa o zarządzanie PPK
  • ustalanie liczby osób zatrudnionych, podleganie ubezpieczeniom emerytalno-rentowym obowiązkowo
  • termin zawarcia umowy
  • obowiązkowe elementy umowy o zarządzanie PPK
  • tryb zmiany i wypowiedzenia umowy
  • skutki niezawarcia umowy.
 8. Umowa o prowadzenie PPK
  • osoby zatrudnione uczestniczące w PPK „z automatu”
  • osoby zatrudnione uczestniczące w PPK na wniosek
  • osoby zatrudnione, które nie mogą uczestniczyć w PPK
  • termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK
  • minimalny okres zatrudnienia
  • obowiązkowe elementy umowy
  • konsekwencje niezawarcia umowy.
 9. Wpłaty dokonywane do PPK
  • wpłaty podstawowe
  • obniżenie wpłaty podstawowej przez osobę zatrudnioną - warunki
  • wpłaty dodatkowe
  • finansowanie wpłat podstawowych i dodatkowych
  • podstawa wymiaru wpłat
  • składniki zwolnione z wpłat do PPK
  • limit składek ZUS a wpłaty do PPK
  • kiedy powstaje przychód z wpłat dokonywanych do PPK przez podmiot zatrudniający?
  • terminy pierwszych wpłat
  • maksymalny roczny limit wpłat i dopłat
  • wpłata powitalna
  • dopłaty roczne do PPK
  • koszty zarządzania PPK.
 10. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK
 11. Wyznaczona instytucja finansowa
 12. Ewidencja PPK
 13. Portal PPK
 14. Dokumentacja PPK – analiza wzorów dokumentów
  • oświadczenie uczestnika o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK
  • deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
  • wniosek o dokonywanie wpłat do PPK (wznowienie)
  • deklaracja o obniżeniu wpłaty podstawowej uczestnika na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o PPK
  • deklaracja o wysokości wpłaty dodatkowej
  • zmiana deklaracji o wysokości wpłaty dodatkowej
  • informacja podmiotu zatrudniającego o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o PPK
  • zmiana deklaracji o obniżeniu wpłaty podstawowej na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o PPK
  • obowiązki informacyjne podmiotu zatrudniającego – wzór.
 15. Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach PPK
 16. Wypłata środków w przypadkach:
  • osiągnięcia 60 lat
  • świadczenie małżeńskie
  • na cele mieszkaniowe
  • poważne zachorowanie.
 17. Wypłata transferowa
 18. Zwrot środków
 19. Podział środków PPK w razie:
  • rozwodu
  • śmierci uczestnika
  • osoby uprawnione.
 20. Zasady inwestowania środków gromadzonych w ramach PPK
 21. Sankcje karne
 22. Pytania i odpowiedzi.

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2020 r. - najnowsze zmiany

 • Data: 10.07.2020
 • Temat: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2020 r. - najnowsze zmiany
 • Cena: 300 zł netto (369 zł brutto)
 • Miejsce: ------
 • Wykładowca: Monika Cieślak
 • W cenie: Materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej

Szkolenie potrwa 5 godz., W czasie szkolenia będzie możliwość zadawania pytań prowadzącemu. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 9:00-14:00.

Bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania. (Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres mailowy link, po kliknięciu, którego od razu połączycie się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym).

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy PDF 1. Nowości w 2020 r. w praktyce
  • Tarcza 4.0 - możliwość zawieszenia niektórych obowiązków dotyczących działalności ZFŚS i innych funduszy
  • Tarcza 4.0 – możliwość niestosowaniu postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania, które określają wysokość odpisu na ZFŚS w wysokości wyższej niż ustawowa.
  • Nowe wyższe zwolnienia podatkowe świadczeń finansowanych z ZFŚS
  • Wysokość odpisu na ZFŚS w 2020
  • Naliczanie odpisu socjalnego za 2020 r. - przykłady
  • Zwolnienie z podatku osób do 26 r.ż. a świadczenia z ZFŚS
  • Weryfikacja oświadczeń o sytuacji socjalnej a ochrona danych osobowych (RODO) – nowości obowiązujące od 4 maja 2019 r. w praktyce
  • Czy pracodawca musi brać pod uwagę dochody wszystkich członków rodziny rozdzielając świadczenia? - rewolucyjny wyrok SN czyli jak właściwie określać sytuację życiową, rodzinną i materialną?
  • Czy pracodawca może różnicować świadczenia i progi dochodowe dla pracowników i byłych pracowników – emerytów i rencistów?
  • Świadczenie 500 plus, 300 plus a świadczenie z ZFŚS
  • Kiedy powstaje przychód z kafeterii? Czy w momencie doładowania punktów na platformie czy w momencie ich wykorzystania?
 2. Obowiązek tworzenia Funduszu
  • Zakres przedmiotowy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
  • Pracodawcy zobowiązani do prowadzenia działalności socjalnej
  • Rezygnacja z Funduszu – procedura, terminy, przedstawiciel załogi
  • Przedmiot działalności socjalnej
  • Jakie świadczenia mogą być finansowane z Funduszu?
  • Jakie świadczenia nie mogą być finansowane z Funduszu?
  • Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu
  • Czy można pominąć osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych?
  • Wspólna działalność socjalna
  • Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • Kryteria udzielania pomocy socjalnej
  • Świadczenie urlopowe – alternatywa dla działalności socjalnej
  • Kalendarz obowiązków związanych z działalnością socjalną
  • Działalność socjalna kosztem uzyskania przychodów.
 3. Technika naliczania wynagrodzenia pracowniczego a świadczenia z ZFŚS
  • Kiedy powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń – wyrok TK z 8 lipca 2014 r.
  • Imprezy nie stanowią przychodu dla pracownika i dla byłego pracownika
  • Kiedy wycieczki nie stanowią przychodu dla pracownika i dla byłego pracownika?
  • Czy bilety do teatru stanowią przychód dla pracownika i dla byłego pracownika, jeśli służą integracji załogi?
  • Jak obliczyć pensję gdy pracownik otrzymuje świadczenia z ZFŚS?
  • Zwolnienia składkowe i podatkowe świadczeń z ZFŚS
  • Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne a świadczenia z ZFŚS
  • Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości naliczonej zaliczki
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych a świadczenia z ZFŚS
  • Składniki finansowane z ZFŚS dla pracownika oskładkowanie i opodatkowanie – porównanie
  • Zestawienie świadczeń z ZFŚS pracownika wolnych od podatku i składek ZUS
  • Byli pracownicy a zwolnienia podatkowe
  • Zestawienie świadczeń z ZFŚS zleceniobiorcy wolnych od podatku i składek ZUS
  • Zestawienie świadczeń z ZFŚS emerytów – byłych pracowników wolnych od podatku i składek ZUS
  • Opodatkowanie świadczeń osób na urlopach wychowawczych - zmiana stanowiska w zakresie obowiązku pobrania zaliczki na podatek, gdy płatnik nie wypłaca świadczeń pieniężnych
  • Zwolnienie do 1000 zł – definicje i warunki zastosowania
  • Usługi sportowe
  • Usługi finansowane z ZFŚS – wycieczki i wypoczynek dorosłych
  • Wypoczynek dzieci
  • Zapomogi
  • Pożyczki
  • Umorzone pożyczki
  • Żłobek, przedszkole
  • System informatyczny do zarządzania ZFŚS nie wyklucza prawa do zastosowania zwolnień podatkowych
  • Przedszkole, żłobek a vouchery opiekuńcze
 4. Kto kontroluje ZFŚS?
  • Konsekwencje naruszania ustawy o ZFŚS
  • ZUS – jakie dokumenty sprawdzi ZUS, by zanegować zwolnienie ze składek ZUS świadczeń socjalnych?
  • Urząd Skarbowy a kontrola podatkowa świadczeń z ZFŚS.
  • PIP – najczęściej popełniane błędy przez pracodawców
 5. Potrącenia z ZFŚS
 6. Omówienie wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozdziału świadczeń z ZFŚS
 7. Pytania i odpowiedzi.

 

 • Nieprawidłowe dane
  Nieprawidłowe dane
biały napis na niebieskim, tle "NEWSLETTER"

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.