Telefon 22 873 11 00

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Niezbędnik kadrowca – najnowsze zagadnienia prawa pracy

 • Temat: Niezbędnik kadrowca – najnowsze zagadnienia prawa pracy
 • Data: 15-17.07
 • Godzina: w sumie 12h szkolenia
 • Cena: 600 zł netto (738 zł brutto)
 • W cenie: Materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy PDF


Daty szkoleń z pakietu:

 • 15.07.2020 - godz. 9:00-13:00 - Wykładowca: Monika Frączek

Praca zdalna zgodnie z nowymi regulacjami

 1. Jak jest uregulowania i zorganizowana praca zdalna na podstawie ustawy Tarcza antykryzysowa? W tym:
  • jakie są ograniczenia w możliwości powierzenia pracy zdalnej?
  • jakie są obowiązki pracodawcy w związku z zapewnieniem sprzętu i materiałów do wykonywania pracy zdalnej?
  • jak się kontroluje wykonywanie pracy zdalnej? w jakiej formie i jak często ma być tworzona ewidencja wykonanych czynności?
  • jakie są zasady zapewniania bhp przy pracy zdalnej? jakie są w tym zakresie wytyczne Centralnego Instytutu Ochrony Pracy?
 2. Jakie procedury należy wprowadzić i stosować w trakcie pracy zdalnej?
  • jakie są zasady ochrony danych i dokumentów w trakcie pracy zdalnej?
  • jakie są zasady korzystania z dokumentów papierowych w trakcie pracy zdalnej zgodnie z wykładnią UODO?
  • jak się zabezpiecza wideokonferencje w trakcie spotkań zdalnych?
 3. Jak organizować czas pracy w ramach pracy zdalnej? W tym:
  • jak potwierdzać rozpoczęcie pracy? jakie rozwiązania stosować zamiast listy obecności?
  • jak traktować szkolenia on-line w trakcie pracy zdalnej?
  • jak pracownik ma korzystać z przerw w czasie pracy zdalnej?
  • jak prowadzić ewidencję czasu pracy w ramach pracy zdalnej i jak gromadzić dokumentację związaną z czasem pracy?
  • czy ewidencję czynności można przechowywać razem z ewidencją czasu pracy?
 4. Jak zorganizować obieg dokumentów z zakresu prawa pracy w trakcie pracy zdalnej?
  • które dokumenty przekazywane przez pracownika pracującego zdalnie trzeba potwierdzić na piśmie?
  • jakie obowiązki trzeba spełnić, dołączając dokumenty przesłane zdalnie do dokumentacji pracowniczej?
  • w jakich przypadkach do pracującemu zdalnie trzeba będzie wysłać list polecony albo skontaktować za pośrednictwem kuriera?
  • czy zakładać „podczęść’ w aktach osobowych na dokumenty dotyczące pracy zdalnej?
 5. Na jakich zasadach można odwołać pracę zdalną? Jakie warunki trzeba zapewnić pracownikowi powracającemu do pracy stacjonarnej? Najważniejsze wytyczne i stanowiska (mierzenie temperatury, ankieta o stanie zdrowia),
 6. Jak zorganizować wykonywanie pracy zdalnej na stałe po zakończeniu Covid-19? jakie postanowienia trzeba będzie wprowadzić do Regulaminu pracy lub Regulaminu pracy zdalnej?

 

 • 16.07.2020 - godz.9:00-13:00 - Wykładowca: Monika Frączek

Dokumentacja pracownicza – jak z nią poprawnie postępować w obecnej sytuacji?

 1. Jakie przepisy obowiązują w kwestii tworzenia dokumentacji pracowniczej w określonej postaci?
 2. Jaka jest możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w „mieszanych” postaciach, części dokumentacji w postaci papierowej, a części – elektronicznej?
 3. Jakie są zasady dołączania dokumentów elektronicznych do papierowej dokumentacji pracowniczej i odwrotnie – zgodnie z przepisami i wykładnią?
 4. Co to jest podpis to kwalifikowany podpis elektroniczny oraz kwalifikowana elektroniczna pieczęć i w jakich sytuacjach należ z nich korzystać?
 5. Jak wysyłać dokumenty zdalnie i na jakich zasadach można przesyłać dokumenty na prywatny adres e-mail nowego pracownika?
 6. Jakie dokumenty gromadzi się w związku z wprowadzeniem przepisów związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 i w jakim zbiorze dokumentacji się je przechowuje? W tym:
  • dokumenty związane z pracą zdalną,
  • dokumenty związane z kwarantanną i zasiłkiem opiekuńczym,
  • dokumenty związane z pomocną na ochronę miejsc pracy,
  • dokumenty związane z bezpiecznym powrotem do pracy stacjonarnej (potwierdzenia zapoznania się z procedurami, dokumenty zawierające dane szczególne – na jakich zasadach można je gromadzić i jakie obowiązki informacyjne się z tym wiążą? jakimi dokumentami muszą legitymować się osoby przetwarzające dane szczególne?),
  • dokumenty tworzone w związku z uprawnieniem do podwyższenia kwoty wolnej od potraceń (jakimi dokumentami pracownik może to udowodnić? jaki dokument w tej sprawie powinien przygotować pracodawca? jakie jest stanowisko UODO w tej kwestii?),
 7. Które dokumenty tworzone przez pracodawcę i pracownika muszą – zgodnie z przepisami – być sporządzone na piśmie, a które nie wymagają takiej formy? Omówienie poszczególnych dokumentów gromadzonych w aktach osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej, w tym:
  • jakie dokumenty i w jakiej postaci gromadzi się w związku z badaniami profilaktycznymi? co zrobić z orzeczeniem dotyczącym badania wstępnego lub kontrolnego wydanego w ramach e-wizyty oraz wydanego przez innego lekarza niż lekarz medycyny pracy?
  • jak długo można posługiwać się dotychczasowymi badaniami profilaktycznymi?
  • jak postąpić z badaniami od poprzedniego pracodawcy w razie przyjęcia nowego pracownika bez badań wstępnych? czy gromadzić oryginały czy kopie?
  • czy zakładać podczęść na dokumenty potwierdzające terminowe badania i szkolenia po Covid-19?
  • ile w praktyce trzeba mieć kwestionariuszy osobowych i których kwestionariuszy nie można trzymać w aktach osobowych?
  • jakie jest najnowsze stanowisko MRPiPS w sprawie zgody osoby zawiadamianej w razie wypadku?
  • w jakiej części akt osobowych przechowuje się kopie dyplomów ukończenia szkół i świadectw pracy od poprzednich pracodawców i od czego to zależy?
  • jakie dokumenty i w jakiej postaci tworzy się w związku z monitoringiem?
  • w jakiej postaci doręcza się oświadczenia woli pracodawcy zmieniające warunki pracy albo rozwiązujące stosunek pracy?
  • czy można wysłać dokument o ukaraniu pracownika karą porządkową e-mailem?
  • co robić z karą, gdy pracownik nie przepracuje roku nienagannej pracy?
  • jakie nowe dane podaje się w świadectwie pracy w związku z Covid-19 (czy wpisuje się obniżenie wymiaru etatu z porozumienia? czy wpisuje się okres kwarantanny?)
  • jak się poprawnie prowadzi dokumentację dotycząca czasu pracy i jakich dokumentów się w niej nie gromadzi? co się robi z dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy?
  • czy się ewidencjonuje przerwy w pracy?
  • które dokumenty dotyczące czasu pracy koniecznie muszą być pisemne?
  • jak się prowadzi dokumentację dotyczącą urlopów wypoczynkowych?

 

 • 17.07.2020 - godz. 9:00-13:00 - Wykładowca: Monika Frączek

Czas pracy – planowanie i rozliczanie w systemie równoważnego czasu pracy i w wydłużonym okresie rozliczeniowym

 1. Na jakich zasadach można wprowadzić równoważny czas pracy u danego pracodawcy?
  • czym się charakteryzuje równoważny czas pracy?
  • czy są pracownicy, którzy nie mogą pracować w równoważnym czasie pracy?
 2. Do czego służy okres rozliczeniowy i jak się go ustala?
  • na jakich zasadach okres rozliczeniowy może być przedłużony?
  • jakie są korzyści i niedogodności wynikające z przedłużenia okresu rozliczeniowego?
  • czy wszyscy pracownicy muszą być objęci takim samym okresem rozliczeniowym?
 3. Jak się oblicza wymiar czasu pracy pracowników w wydłużonym okresie rozliczeniowym?
 4. Jak się planuje dni pracy w wydłużonym okresie rozliczeniowym?
  • co to jest tydzień w okresie rozliczeniowym i do czego służy to ograniczenie czasowe?
  • czy w równoważnym czasie pracy stosuje się przeciętnie 5 dniowy tydzień pracy?
 5. Ile dni wolnych trzeba pracownikowi zaplanować i czy rodzaj dnia wolnego ma jakieś znaczenie?
 6. Jak się ustala długość dniówki pracownika zatrudnionego w równoważnym czasie pracy?
 7. Czy pracownika zatrudnionego w równoważnym czasie pracy obowiązuje doba pracownicza?
  • czy pracownik zatrudniony w tym systemie może pracować w ruchomym czasie pracy?
  • ile godzin pracy można maksymalnie zaplanować w dobie pracowniczej, jeżeli pracownik jest zatrudniony w równoważnym czasie pracy?
 8. Czy trzeba sporządzać harmonogramy (grafiki) czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w równoważnym czasie pracy?
  • czy mogą to być harmonogramy na pojedyncze miesiące czy z góry na cały okres rozliczeniowy?
  • jakie są zasady poprawnego tworzenia harmonogramów (grafików) czasu pracy w długim okresie rozliczeniowym i równoważnym czasie pracy?
  • czy można poprawić przekazany pracownikowi harmonogram (grafik) czasu pracy?
 9. Kiedy pracownik zatrudniony w równoważnym czasie pracy pracuje w godzinach nadliczbowych dobowych, a kiedy średniotygodniowych?
 10. Jak się rekompensuje pracę nadliczbową dobową? Jakie są zasady udzielania czasu wolnego za pracę nadliczbową?
 11. Jakie są zasady rozliczania czasu pracy, gdy pracownik jest zatrudniony w równoważnym czasie pracy, ale na część etatu?
 12. Jak postąpić, jeżeli pracownik został wezwany do pracy w dniu wolnym?
  • do kiedy trzeba oddać pracownikowi inny dzień wolny?
  • jakie będą konsekwencje, gdy dzień wolny nie zostanie oddany?
  • jak postąpić, jeżeli pracownik pracował w dniu wolnym i jeszcze w nadgodzinach?

 

 • Nieprawidłowe dane
  Nieprawidłowe dane
biały napis na niebieskim, tle "NEWSLETTER"

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.