Telefon 22 873 11 00

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Wszystko co budzi wątpliwości w zakresie nawiązywania i zmiany stosunku pracy oraz rozwiązywania umów o pracę (przegląd stanowisk i orzecznictwa Sądu Najwyższego)

 • Temat: Wszystko co budzi wątpliwości w zakresie nawiązywania i zmiany stosunku pracy oraz rozwiązywania umów o pracę (przegląd stanowisk i orzecznictwa Sądu Najwyższego)
 • Data: 18-19.03.2021
 • Godzina: 9:00 - 15:00
 • Cena: Szkolenie online: Cena: 600 zł netto (738 zł brutto)
 • Miejsce: On-line
 • Wykładowca: Monika Frączek
 • W cenie: Materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej

Szkolenie potrwa 12 godz. W czasie szkolenia będzie możliwość zadawania pytań prowadzącemu. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 9:00-15:00.

Bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania. (Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres mailowy link, po kliknięciu, którego od razu połączycie się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym).

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy PDF

 1. Wątpliwości dotyczące problematyki badan wstępnych w trakcie i po zakończeniu epidemii Covid-19, w szczególności:
  • W jakich przypadkach można obecnie przyjmować nowych pracowników do pracy bez przeprowadzania badań wstępnych? W odniesieniu do jakich kategorii pracowników nie jest to możliwe?
  • Jak długo są ważne orzeczenia od innego pracodawcy?
  • W jaki sposób należy postępować ze skierowaniem i orzeczeniem wydanym dla innego pracodawcy, czy w części A akt osobowych trzeba przechowywać oryginał czy kopię tych dokumentów?
  • Ile skierowań na badania wstępne trzeba wypisać?
  • W jakiej sytuacji można przyjąć orzeczenie o zdolności do pracy wydane po badaniach wstępnych od innego lekarza niż lekarz medycyny pracy współpracujący z pracodawcą?
  • Czy inny lekarz może przeprowadzić badanie wstępne jeżeli jednostka służby medycyny pracy funkcjonuje, ale byłoby to wygodniejsze dla kandydata do pracy?
  • Jakie dane osobowe powinny być zawarte w skierowaniu na badania, a jakich nie wolno podawać? Jak powinno być wypisane skierowanie? Czy nazwa stanowiska pracy musi być określona po polsku?
  • Co napisać w skierowaniu, jeżeli osoba przyjmowana do pracy będzie prowadzić samochód dla celów służbowych i jakiego zakresu badań należy się spodziewać?
  • Jak powinno być poprawnie sformułowane orzeczenie lekarskie wyrażające zgodę na niestosowanie odrębności w zakresie czasu pracy wobec pracownika niepełnosprawnego?
 2. Wątpliwości dotyczące wstępnych szkoleń bhp, w tym:
  • Czy osoby wykonujące u danego pracodawcy pracę na podstawie umów cywilnoprawnych też muszą mieć przeprowadzane badania profilaktyczne i szkolenia bhp?
  • Jak poprawnie przeprowadzić wstępne szkolenie bhp? Dla jakich kategorii pracowników może się ono odbyć on-line?
  • Z czego trzeba przeszkolić pracujących zdalnie?
 3. Wątpliwości dotyczące zawierania umów o pracę (nawiązywania stosunku pracy), w tym:
  • Czy może być tak, że pracodawca podpisze umowę o pracę kwalifikowany podpisem elektronicznym, a pracownik odręcznie?
  • Jakie są wątpliwości przy określaniu miejsca wykonywania pracy w przypadku pracowników pracujących zdalnie i pracowników mobilnych?
  • Czy można nawiązać stosunek pracy w niedzielę albo w święto?
  • Jak poprawnie wpisać klauzulę dla pracownika zatrudnionego na część etatu? Kiedy się nie wpisuje takiej klauzuli?
  • Czy można, czy jednak nie można wpisać w umowie na zastępstwo imienia i nazwiska osoby zastępowanej?
  • Czy można zatrudnić na zastępstwo za osobę przeniesioną do innego działu?
  • Czy można zatrudnić zastępcę na zastępstwo nieobecnego pracownika, który już kogoś zastępuje?
  • Czy można nadal zatrudniać zastępcę, jeżeli pracownik zastępowany połączył urlop rodzicielski z pracą na część etatu?
  • Czy można zatrudnić na zastępstwo, jeżeli pracownik zastępowany obniżył wymiar etatu w okresie uprawnienia do korzystania z urlopu wychowawczego?
  • Kiedy dokładnie rozwiązuje się umowa na zastępstwo?
  • Czy koniec zatrudnienia na zastępstwo może być określony datą?
  • Czy jest ryzykowne, jeżeli jedna osoba pracuje na zastępstwo za kolejne nieobecne osoby u danego pracodawcy?
  • Ile można mieć umów na okres próbny między tym samym pracodawcą i tym samym pracownikiem?
  • Jak się liczy upływ okresów zatrudnienia przy limitowaniu umów na czas określony?
 4. Wątpliwości co do obowiązków informacyjnych wobec pracownika, w szczególności:
  • Jakie są nowe obowiązki informacyjne wynikające z tego, że obowiązują przepisy o PPK i w jakim terminie trzeba je spełnić?
  • Jak sporządzić informację o dodatkowych warunkach zatrudnienia? Czy wręczać ją przy każdej kolejnej umowie o pracę? Czy taka informacja musi być szczegółowa (i ponawiana) czy może być ogólna? (przykładowy wzór informacji),
  • Ile w sumie obowiązków informacyjnych musi spełnić pracodawca i w jakim zakresie? (ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków informacyjnych związanych z monitoringiem – stanowiska UODO, przykładowa informacja o monitoringu służbowej poczty elektronicznej),
 5. Wątpliwości dotyczące możliwości powierzenia innej pracy na 3 miesiące w roku kalendarzowym, w szczególności:
  • Na jakich zasadach można powierzyć wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę? Czy takie powierzenie innej pracy jest oświadczeniem woli pracodawcy?
  • Czy zastępcy można powierzyć wykonywanie pracy innego rodzaju?
  • Czy zatrudnionemu do wykonywania pracy zdalnej można powierzyć wykonywanie pracy innego rodzaju?
  • Czy zakaz obniżenia wynagrodzenia przy poleceniu innej pracy dotyczy też np. premii regulaminowych?
  • Czy na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu pracy można zmienić miejsce pracy pracownika?
  • Czy można powierzyć pracownikowi pracę niewymagającą w ogóle kwalifikacji zawodowych?
  • Czy można zastosować art. 42 § 4 Kodeksu pracy w okresie wypowiedzenia albo wypowiedzenia zmieniającego?
 6. Wątpliwości dotyczące porozumienia i wypowiedzenia zmieniającego, w szczególności:
  • Czy porozumienie zmieniające umowę o pracę musi być pisemne?
  • Czy pracodawca może wysłać e-mailem wypowiedzenie zmieniające?
  • Kiedy upływa połowa okresu wypowiedzenia zmieniającego?
  • Czy w trybie wypowiedzenia zmieniającego można zmienić rodzaj umowy o pracę?
  • Czy można zmienić rodzaj umowy o pracę na mocy porozumienia stron?
 7. Wątpliwości co do poprawnego wypowiedzenia umowy o pracę, w tym:
  • Jak doręczać oświadczenia woli pracownikowi pracującemu zdalnie?
  • Jak poprawnie wręczyć oświadczenie woli pracownikowi pracującemu stacjonarnie?
  • Jak postąpić, gdy pracownik ucieka z miejsca wręczenia wypowiedzenia?
  • Jakie są podstawowe zasady wskazywania przyczyny wypowiedzenia w oświadczeniu pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę w tym trybie?
  • Czy przyczynę wypowiedzenia można wskazać ogólnie?
  • Czy przyczyna wypowiedzenia się przedawnia?
  • Czy można zwolnić bezpośrednio po chorobie, gdy pierwotna próba zwolnienia nie doszła do skutku? Czy jeżeli choroba trwała dłużej niż 30 dni przed wręczeniem wypowiedzenia trzeba skierować pracownika na badania kontrolne?
  • Czy kierownik łatwiej może stracić pracę?
  • Czy można zwolnić z powodu chorowania?Czy można zwolnić za brak orzeczenia o zdolności do pracy?
  • Od kiedy do kiedy biegnie okres wypowiedzenia?
  • Kiedy rozwiąże się stosunek pracy, gdy pracodawca jednostronnie skróci okres wypowiedzenia?
  • Czy pracodawca ma doliczyć okres odszkodowania za skrócone wypowiedzenie do stażu pracy?
  • Jak się udziela urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia? Od którego momentu pracownik ma zacząć urlop?
  • Czy pracownik musi wystąpić do pracodawcy o dni wolne na poszukiwanie pracy?
  • Czy pracodawca musi zaakceptować datę dni wolnych na poszukiwanie pracy?
  • Po spełnieniu jakich warunków pojawi się konieczność ponownego zatrudnienia pracownika i na jakich warunkach trzeba będzie go zatrudnić?
  • Jak się ustala kryteria doboru pracownika do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników? Czy są kryteria ważniejsze i mniej ważne?
  • Czy trzeba płacić odprawę, gdy pracownik nie przyjmie wypowiedzenia zmieniającego?
 8. Wątpliwości dotyczące ochrony przed wypowiedzeniem, w tym:

  • Na jakich zasadach przysługuje ochrona przedemerytalna? (stanowisko Ministerstwa Pracy), Czy można pracownika zwolnić od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego
  • Jakie są różnice trwałości zatrudnienia pracowników – rodziców?
 9. Wątpliwości dotyczące zwolnienia dyscyplinarnego - czym pracownik może zasłużyć na zwolnienie w takim trybie

  • Kiedy można mówić, że pracownik ciężko naruszył swoje obowiązki pracownicze?
  • Jak skutecznie zwolnić za spożywanie alkoholu?
  • Możliwość badania stanu trzeźwości – jakie będą nowe przepisy w tej kwestii?
  • Czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika z chorobą alkoholową?
  • Czy można zwolnić za niezawiadamianie pracodawcy, że pracownik dostał zwolnienie lekarskie?
  • W jakiej sytuacji zaprzestanie przychodzenia do pracy jest porzuceniem pracy, a w jakiej zwolnieniem się z winy pracodawcy?
  • Czy zawsze można zwolnić dyscyplinarnie za samowolne wyjście z pracy?
  • Czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika w ochronnym wieku przedemerytalnym?
  • Czy można zwolnić w trybie dyscyplinarnym pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim?
  • Ile jest czasu na zwolnienie dyscyplinarne? Kto ma się dowiedzieć o przewinieniu pracownika, żeby rozpoczął się bieg terminu ograniczającego czas na zwolnienie dyscyplinarne?
 10. Jak powinno być sporządzone prawidłowe pouczenie pracownika o prawie odwołania się do sądu pracy w przypadku rozwiązania stosunku pracy?
  • Jaki jest termin na odwołanie się od wypowiedzenia?
  • Czy trzeba podawać adres sądu pracy? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 11. Na jakich zasadach następuje rozliczenie się z pracownikiem odchodzącym z pracy?
  • Jakie są zasady zwrotu mienia należącego do pracy?
  • Na jakich zasadach pracownik zwraca koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych i w jakich przypadkach jest z nich zwolniony?
  • Czy pracodawca, który nie zapłacił za naukę w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych może dochodzić jakiś roszczeń?
  • Czy w sytuacji gdy pracownik przebywał na urlopie rodzicielskim i 35 miesięcznym urlopie wychowawczym, to odpracował podnoszenie kwalifikacji?
 12. Wątpliwości dotyczące poprawnego wypisania i wydawania świadectwa pracy, w tym:
  • Z jakim dniem należy wystawić świadectwo pracy, jakie są skutki opóźnienia?
  • W jaki sposób doręcza się świadectwo pracy? Czy można wysłać świadectwo pracy mailem?
  • Czy można wylegitymować osobę upoważnioną do odebrania świadectwa pracy?
  • Jak sporządzić informację o zasadach przechowywania dokumentacji pracowniczej, którą się wydaje wraz ze świadectwem pracy? (przykładowy wzór informacji),
  • Co się wpisuje w informacjach uzupełniających i na jakich zasadach?
  • Czy można pominąć punkt w świadectwie, jeżeli pracownik nie korzystał z danych uprawnień?
  • O czym i w jaki sposób należy napisać w pouczeniu dla adresata świadectwa pracy?
  • W jaki sposób należy dokonać sprostowania świadectwa pracy? Jaki dokument przygotować pracownikowi, gdy urząd odmawia sprostowania świadectwa pracy? jakie dokument przygotować gdy pracodawca częściowo sprostuje świadectwo pracy? (przykładowy wzór dokumentu),
  • Jak postąpić, gdy to pracownik działu kadr pierwszy zauważy błąd w świadectwie pracy?
  • Co robić gdy pracownik zgubił świadectwo pracy? Co robić jeżeli pracownik zwraca się o kopię świadectwa pracy, a świadectwa pracy nie ma w aktach?
  • Jak się postępuje ze świadectwem pracy w razie śmierci pracownika?
  • Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z wygraniem przez pracownika sprawy w sądzie pracy związane z korektą świadectwa pracy? (jakie są zasady: zasady prostowania świadectwa pracy w wyniku orzeczenia sądowego, zasady uzupełniania świadectwa pracy o informację o wyroku sądu, zasady wydawania świadectwa pracy po zawarciu ugody przesądowej?).

 

 

 • Nieprawidłowe dane
  Nieprawidłowe dane
biały napis na niebieskim, tle "NEWSLETTER"

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej.
Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.