Telefon 22 873 11 00

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Praktyczne aspekty zatrudnienia cudzoziemców - legalizacja, umowy, wymagania, praca tymczasowa, outsourcing

  • Data: 22.06.2020
  • Temat: Praktyczne aspekty zatrudnienia cudzoziemców - legalizacja, umowy, wymagania, praca tymczasowa, outsourcing
  • Cena: 300 zł netto (369 zł brutto)
  • Miejsce: ------
  • Wykładowca: Cezary Pytlarz
  • W cenie: Materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej

Szkolenie potrwa 4,5 godz., W czasie szkolenia będzie możliwość zadawania pytań prowadzącemu. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 9:00-13:30

Bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania. (Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres mailowy link, po kliknięciu, którego od razu połączycie się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym).

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy PDF

 
Szkolenie/warsztaty mają na celu praktyczne omówienie wszystkich zasad dotyczą-cych zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Podczas szkolenia/warsztatów zostaną omówione praktyczne problemy związane z procedurą legalizacji pobytu i pracy cu-dzoziemców. Program uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzane od marca 2020 w związku z koronawirusem. Szkolenie pozwoli poznać stanowiska Minister-stwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na przygotowane pytania uczestników.
 

Szkolenie ma na celu odpowiedzieć m.in. na pytania:
1. W jaki sposób legalizować pobyt w zależności od posiadanych przez cudzo-ziemca dokumentów.
2. Z których procedur skorzystać aby nie doprowadzić do nielegalnej pracy lub przerwy w zatrudnieniu.
3. Jakie należy spełnić wymagania aby nie naruszyć przepisów w przypadku przerw w działalności zakładu, zmiany stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy lub wynagrodzenia cudzoziemców.
4. Jakie obowiązki w praktyce należy spełnić wobec cudzoziemca / urzędów po zalegalizowaniu pobytu i pracy.
5. Jakie są skuteczne i optymalne sposoby rozwiązania stosunku pracy / zle-cenia z cudzoziemcem.
6. Kto i na jakich zasadach powinien spełnić obowiązki w zakresie badań le-karskich i szkoleń bhp, kwalifikacji dla pracowników i zleceniobiorców.
7. Praca tymczasowa czy outsourcing - korzyści i zagrożenia.
8. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej - jakie wymagania i co w przypadku naruszenia przepisów.
9. Jak prawidłowo delegować cudzoziemców do Polski - delegacje, krótkie okresy oraz długotrwałe wykonywanie obowiązków.

 

PROGRAM SZKOLENIA

I. RÓŻNE SPOSOBY LEGALIZACJI POBYTU CUDZOZIEMCA W POLSCE:
1. Pobytu w ramach ruchu bezwizowego.
2. Wizy Schengen i wizy krajowej wydane w Polsce.
3. Zezwolenia na pobyt wydane w Polsce.
4. Pobyt w Polsce na podstawie dokumentów wydanych przez kraje Schengen i Unii Europejskiej.
5. Pobyt na podstawie stampili w paszporcie oraz pobyt bez stampili.
6. Pobyt cudzoziemca w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.

 

II. SCHEMATY LEGALIZOWANIA PRACY CUDZOZIEMCA W POLSCE:
1. Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia.
2. Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.
3. Zezwolenia na pracę.
4. Zezwolenia na pobyt i pracę.
5. Zezwolenia na pracę sezonową.
6. Zezwolenia na pobyt i pracę sezonową.
7. Oświadczenia / zezwolenia w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.

 

III. PRACA NA WARUNKACH UZYSKANYCH OŚWIADCZEŃ / ZEZWOLEŃ NA PRACĘ / PRACĘ SEZONOWĄ / POBYT I PRACĘ:
1. Dopuszczalność pracy na innych warunkach - przestoje w zakładzie pracy i inne przypadki braku możliwości działania zakładu.
2. Urlopy wypoczynkowe / zwolnienia lekarskie oraz inne okresy wolne od pracy pracowników i zleceniobiorców i ich wpływ na legalną pracę.
3. Zmiana stanowiska pracy lub rodzaju wykonywanej pracy zleceniobiorcy, a legalna praca.
4. Zmiana wymiaru czasu lub godzin pracy zleceniobiorcy, a legalna praca.
5. Zmiana wynagrodzenia pracowników lub godzin pracy zleceniobiorcy, a legalna praca.
6. Zmiana pracodawcy / zleceniodawcy / agencji zatrudnienia / pracodawcy użytkownika, a legalna praca.
7. Dopuszczalność pracy na innych warunkach w czasie stanu zagrożenia epi-demiologicznego lub stanu epidemii.

 

IV. OBOWIĄZKI PODMIOTÓW ZATRUDNIAJĄCYCH CUDZOZIEMCÓW:
1. Obowiązki informacyjne po uzyskaniu oświadczenia / zezwolenia.
2. Dokumentacja i tłumaczenie dokumentów dla cudzoziemców.
3. Ochrona trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu / pracy cudzoziemca.
4. Ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia.
5. Obowiązek badań lekarskich i szkoleń bhp dla pracowników i zleceniobiorców.
6. Obowiązek uzyskania nr Pesel i zameldowania w Polsce.

 

V. OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIA.
1. Schemat zatrudnienia cudzoziemca poza zakładem pracy - praca tymczasowa oraz outsourcing.
2. Umowy o pracę / umowy zlecenia / umowy o dzieło / umowa przy zbiorach.
3. Przedsiębiorca / rolnik / pracodawca użytkownik - badania lekarskie, szkolenia bhp, kwalifikacje, bezpieczna praca

 

VI. Pracownicy delegowani i pracownicy transgraniczni:
1. Delegowanie kadry kierowniczej, specjalistów, naukowców do Polski.
2. Delegowanie pracowników do Polski.
3. Status cudzoziemców i obywateli polskich wykonujących pracę za granicą w świetle zmian. Praca: w Niemczech, w Czechach, na Słowacji, na Ukrainie, w Rosji, na Białorusi oraz praca w pozostałych krajach.
4. Częściowe zawieszenie ruchu granicznego dla cudzoziemców i jego wpływ na wydane decyzje i zawarte umowy

 

VII. Konsekwencje naruszenia przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziem-ców:
1. Obowiązki przedsiębiorcy wobec organów kontrolujących pobyt i pracę cudzo-ziemców – Państwowa Inspekcja Pracy, Straż Graniczna.
2. Naruszenie przepisów, a odpowiedzialność wykroczeniowa podmiotu zatrud-niającego cudzoziemca.
3. Naruszenie przepisów, a odpowiedzialność wykroczeniową cudzoziemca.
4. Naruszenie przepisów, a możliwość dalszego zatrudnienia cudzoziemca.
5. Naruszenie przepisów, a uzyskanie kolejnego zezwolenie na pracę / pobyt
i pracę.
6. Naruszenie przepisów, a wydalenie cudzoziemca z Polski i zakaz wjazdu do Polski

 

Szkolenie będzie miało charakter wykładowo/konsultacyjny.

  • Nieprawidłowe dane
    Nieprawidłowe dane
biały napis na niebieskim, tle "NEWSLETTER"

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.