Telefon 22 873 11 00

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Koronawirus: Nieodprowadzanie wpłat na PPK w trakcie przestoju ekonomicznego i obniżenia wymiaru etatu

Przepisy ustawy Tarczy antykryzysowej wydłużyły podmiotom zatrudniającym z tzw. II fazy wdrażania PPK czas na utworzenie PPK. Zgodnie z informacją na portalu mojeppk.pl, pracodawców, którzy zatrudniali 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób zatrudnionych, zgodnie z ustawą Tarcza antykryzysowa, obowiązują te same maksymalne terminy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK, co podmioty zatrudniające z tzw. III fazy wdrożenia. Nowe maksymalne terminy to:

  • 27 października 2020 r. - na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i
  • 10 listopada 2020 r. - na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Przesunięcie terminów na zawarcie wskazanych wyżej umów nie skutkuje zmianami dla pracodawców z II fazy, którzy zawarli te umowy przed 31 marca 2020 r.

 

pan piszący na dokumentach

 

Nie zmieniły się natomiast obowiązki podmiotów zatrudniających, w których funkcjonuje już PPK. Podmioty te są zobowiązane do terminowego naliczania, pobierania i odprowadzania wpłat do PPK. Tylko niektóre podmioty zatrudniające, w odniesieniu do określonych kategorii uczestników PPK, nie muszą tego robić – mianowicie te, które na mocy porozumienia z załogą zawartego w wyniku spełnienia warunków z art. 15g ustawy Tarcza antykryzysowa, wprowadziły przestój ekonomiczny i/lub obniżony wymiar czasu pracy i tylko w odniesieniu do uczestników PPK objętych porozumieniem w tej sprawie.

W czasie przestoju ekonomicznego i obniżenia wymiaru etatu na podstawie art. 15g ustawy Tarcza antykryzysowa nie trzeba odprowadzać wpłat na PPK i wynika to wprost z ustawy o PPK. W czasie przestoju ekonomicznego i/lub obniżenia wymiaru etatu – podmioty zatrudniające (pracodawcy i zleceniodawcy) nie finansują wpłaty podstawowej ani wpłaty dodatkowej.

Jak informuje PFR na portalu mojeppk.pl, nie ma przy tym znaczenia za jaki okres to wynagrodzenie przysługuje, ani też czy przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy obejmuje cały miesiąc kalendarzowy. Podany jest tam taki przykład: Jeśli przestój ekonomiczny został wprowadzony na okres od 5 kwietnia do 31 maja 2020 r. – to wpłat do PPK naliczonych przed 5 kwietnia 2020 r. należy dokonać, niezależnie od wprowadzonego przestoju ekonomicznego, ale od wynagrodzenia wypłaconego w okresie od 5 kwietnia do 31 maja 2020 r. wpłat do PPK nie nalicza się i nie dokonuje.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że wpłaty do PPK nie są finansowane tylko w stosunku do uczestników PPK objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Czyli jeżeli pracownik lub zleceniobiorca uczestnik PPK, jest w grupie zawodowej niewymienionej w Porozumieniu o przestoju ekonomicznym albo o obniżeniu wymiaru etatu – wpłaty na PPK za niego nadal się nalicza i odprowadza.

Uczestnik PPK może chcieć mieć odprowadzane wpłaty na PPK, ale tylko w części finansowanej przez siebie. Ustawa o PPK stanowi, że w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru etatu - uczestnik PPK może w deklaracji składanej podmiotowi zatrudniającemu zadeklarować finansowanie przez siebie wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej. Ta deklaracja jest wiążąca dla Podmiotu zatrudniającego. Po otrzymaniu takiej deklaracji uczestnika PPK, należy naliczać, pobierać i dokonywać wpłat finansowanych przez uczestnika PPK.

PFR zaleca, że informować uczestników PPK, którzy nie złożyli deklaracji, że nie chcą wpłat na PPK, że w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru etatu na podstawie art. 15g ustawy Tarcza antykryzysowa wpłaty na PPK będą zawieszone. Nie wynika to z ustawy o PPK, bo nie przewiduje ona obowiązku informowania o niefinansowaniu wpłat do PPK w okresie przestoju ekonomicznego oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy. Natomiast jak podkreśla PFR, taki obowiązek w danym podmiocie zatrudniającym może wynikać z innych regulacji, np. z umowy o zarządzanie PPK.

Jednocześnie PFR informuje, że wskazanym i rekomendowanym jest, aby uczestnicy PPK zostali poinformowani, że wpłaty do PPK w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy nie będą finansowane oraz o możliwości złożenia przez nich deklaracji dotyczącej finansowania wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK w tym okresie.
https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/Tarcza-Antykryzysowa-a-wp-aty-do-PPK.html

W praktyce, w przypadku uczestników PPK objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem etatu od dnia np. 1 kwietnia br. – nie należy finansować wpłat na PPK od wynagrodzenia wypłaconego za kwiecień (chyba, że dany uczestnik PPK złoży deklarację o finansowaniu przez siebie wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej).

Natomiast w sytuacji, gdy u podmiotu zatrudniającego wynagrodzenie za dany miesiąc jest wypłacane w miesiącu kolejnym (zgodnie z art. 85 § 2 Kodeksu pracy) i wynagrodzenie za marzec br., było wypłacone do 10 kwietnia br., a przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar etatu został wprowadzony od 1 kwietnia br. – to od wynagrodzenia za marzec również nie powinny być naliczone wpłaty na PPK i nie należy tych kwot przekazywać do instytucji finansowej. Jeżeli jednak w danym podmiocie wpłaty zostały naliczone i pobrane z wynagrodzenia za marzec - konieczna jest korekta. W ocenie PFR, w przypadku PPK na potrzeby ustalenia czy naliczać wpłaty, czy nie - istotny jest termin wypłaty wynagrodzenia a nie okres, za jaki to wynagrodzenie przysługuje.

Z opłacania PPK nie zwalnia „zwykły” przestój z art. 81 Kodeksu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa w art. 81 Kodeksu pracy, stanowi podstawę naliczenia składek emerytalno-rentowych, a więc wpłaty na PPK są odprowadzane nadal na dotychczasowych zasadach (czyli przestój z Kodeksu pracy nic nie zmienia w rozliczeniach z tytułu PPK tym podmiotom zatrudniającym, którzy odprowadzają wpłaty na PPK).

 

  • Nieprawidłowe dane
    Nieprawidłowe dane
biały napis na niebieskim, tle "NEWSLETTER"

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej.
Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.