Telefon 22 873 11 00

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Koronawirus: Obowiązki wobec pracowników z dofinansowaniem

Pracodawcy, którzy wystąpili o pomoc finansową w opłacaniu wynagrodzeń pracowników do Wojewódzkiego albo Powiatowego Urzędu Pracy mają i będą mieli do spełnienia określone obowiązki.

Obowiązek przekazania pracownikom informacji o przetwarzaniu ich danych przez WUP albo PUP
W umowie z WUP pracodawca, który wystąpił o pomoc na ochronę miejsc pracy na podstawie art. 15g ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nazywanej ustawa Tarcza antykryzysowa, zobowiązał się poinformować pracowników, co do których wystąpił o tę pomoc, o przetwarzaniu i warunkach przetwarzania ich danych osobowych przez WUP.

Podobnie pracodawca, który wystąpił o dofinansowania części kosztów wynagrodzeń i składek pracowników do PUP, zgodnie z art. 15zzb ustawy Tarcza antykryzysowa zobowiązał się w umowie z PUP, że poinformuje pracowników objętych dofinansowaniem, o przetwarzaniu i warunkach przetwarzania ich danych osobowych odpowiednio przez:

Koronawirus: Obowiązki wobec pracowników z dofinansowaniem

 

  • starostę i instytucję zarządzającą programem operacyjnym, finansowanym z EFS czyli przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego - w przypadku dofinansowania pochodzącego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, albo marszałka - w przypadku dofinansowania pochodzącego z Regionalnego Programu Operacyjnego, lub
  • starostę - w przypadku dofinansowania pochodzącego ze środków Funduszu Pracy.

Klauzule są do pobrania na stronach internetowych WUP i PUP. Trzeba je przekazać pracownikom i pozyskać potwierdzenie, że je otrzymali. Klauzulę informacyjną trzeba przekazać nie tylko pracownikom w rozumieniu Kodeksu pracy, ale także osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną, jeżeli pracodawca wystąpił o pomoc na dofinansowanie wynagrodzeń i składek także tych osób.

Zakaz zwolnienia pracowników, na wynagrodzenie których została przyznana pomoc
Pracodawca, który otrzymał pomoc z FGŚP za pośrednictwem WUP - nie może wypowiedzieć pracownikom objętym tą pomocą umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania przez pracownika świadczeń na ochronę miejsc pracy. Nieco podobny obowiązek spoczywa na pracodawcy, który pobrał dofinansowanie z PUP. Zgodnie bowiem z art. 15 zzb ust.8 ustawy Tarcza antykryzysowa, przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową ze starostą przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

Ochrona trwałości zatrudnienia przez okres pobierania świadczeń z WUP lub z PUP dotyczy nie tylko pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy, ale również osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Obowiązek powiadamiania WUP albo PUP o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na wysokość wypłacanych dofinansowań
Zgodnie z umową z WUP pracodawca korzystający z pomocy na ochronę miejsc pracy ma obowiązek powiadomienia tego urzędu o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na wysokość wypłacanych świadczeń, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu. Tak samo pracodawca, który wystąpił o pomoc do PUP, w umowie z tym urzędem zobowiązał się do jego powiadomienia o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na wysokość wypłacanego dofinansowania, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu. Nie ma przepisu, który wskazywałby wprost o jakie okoliczności chodzi, ale można przyjąć, że taką okolicznością może być fakt rozpoczęcia pobierania przez pracownika zasiłku np. macierzyńskiego czy opiekuńczego.

Obowiązek złożenia wymaganych dokumentów do WUP albo PUP
W terminie do 30 dni po upływie okresu pobierania świadczeń na ochronę miejsc pracy, pracodawca będzie musiał złożyć do WUP: dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania przyznanych przez WUP środków oraz dokumenty, potwierdzające zatrudnienie pracowników, na których otrzymał świadczenia. Podobnie musi postąpić pracodawca, który otrzymał dofinansowanie z PUP. On również, w terminie 30 dni po upływie okresu, o którym pobierane było dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników - będzie musiał złożyć do PUP: dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania środków przyznanych przez PUP oraz dokumenty, potwierdzające zatrudnienie pracowników, na których otrzymał dofinansowanie do wynagrodzenia.
Nie ma wskazanego katalogu tych dokumentów. Prawdopodobnie ukształtuje się wykładnia w tej kwestii i być może na stronach WUP i PUP pojawią się informacje dla pracodawców.

 

  • Nieprawidłowe dane
    Nieprawidłowe dane
biały napis na niebieskim, tle "NEWSLETTER"

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej.
Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.