Telefon 22 873 11 00

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Koronawirus: Nie ma sensu wysyłać pocztą oświadczeń woli nieprzebywającym w miejscu pracy pracownikom

Jeszcze niedawno polecane doręczanie oświadczeń woli pracodawcy (pism o wypowiedzeniu, wypowiedzeniu zmieniającym, porozumieniu stron) za pośrednictwem poczty w czasie epidemii straciło swoje znaczenie. 

Do tej pory było zasadą, że przesyłka pocztowa była wydawana ze skutkiem doręczenia adresatowi do jego oddawczej skrzynki pocztowej (ale z wyłączeniem przesyłek rejestrowanych, czyli listów poleconych) albo była wydawana w placówce pocztowej, jeżeli podczas próby doręczenia przesyłki pocztowej adresat był nieobecny pod adresem wskazanym na przesyłce, ewentualnie była wydawana osobie pełnoletniej zamieszkałej razem z adresatem, jeżeli adresat nie złożył w placówce pocztowej zastrzeżenia w zakresie doręczenia przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego. Listy polecone były wrzucane do skrzynki pocztowej adresata tylko na jego wniosek złożony poczcie. 

 

maseczka i płyn

 

Teraz obowiązuje przepis, że w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną (czyli list polecony) może być doręczona do skrzynki pocztowej adresata bez konieczności składania wniosku. 

Nie dotyczy to tylko kliku rodzajów listów poleconych i nie ma wśród nich wymienionych pism od pracodawcy. Na dotychczasowych zasadach są doręczane przesyłki wysyłane do i przez: sądy i trybunały; prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego. Tylko od tych podmiotów listy polecone są kwitowane i awizowane. 

Ponadto, w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, zawiesza się wykonywanie przez operatora pocztowego obowiązku uzyskania pokwitowania odbioru przesyłki kurierskiej.

Taka sytuacja potrwa do dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Przepisy art. 37 ustawy Prawo pocztowe został zmieniony art. 50 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695).

Dla pracodawcy oznacza to, że wysyłanie oświadczeń woli listem poleconym nie ma obecnie sensu, bo jakkolwiek można zakładać, że ten list trafi do skrzynki pocztowej pracownika, to jednak nie będzie na to żadnego dowodu. Listonosz nie potwierdza odebrania listu poleconego (bo go w ogóle nie przynosi) – więc pracodawca nie dostanie takiego potwierdzenia (nie wróci do niego „żółta karteczka”).

W związku z powyższym pracodawca, który wysłał wypowiedzenie pocztą nie będzie wiedział, czy i kiedy (w jakim dniu) pracownik wyjął list ze skrzynki i zapoznał się z jego treścią. Zgodnie z art. 61 Kodeksu cywilnego (który przez art. 300 Kodeksu pracy ma zastosowanie do stosunków pracy), oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

Ponieważ poczta nie awizuje pisma od pracodawcy, więc upadało właśnie domniemanie, że przy nie odbieraniu przez pracownika przesyłki poleconej „datą rozwiązania umowy o pracę jest data drugiego awizo plus 7 dni”, gdyż nie ma i nie będzie przez jakiś czas (gdyż nikt nie wie jak długo potrwa epidemia) ani pierwszego ani drugiego awizo.

Oczywiście, nie ma problemu, jeżeli pracodawca ma możliwość złożenia oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie bowiem z art. 78 i 781 Kodeksu cywilnego, do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

W związku z tym pracodawca może rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron, do tego nie potrzeba formy pisemnej (porozumienie rozwiązujące umowę o pracę może być zawarte w wyniku wymiany sms-ów czy e-maili), jednakże pracownik musi się na rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie zgodzić. Strony stosunku pracy mogą też uzgodnić rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron ustanie, np. podczas wideo lub telekonferencji, ale dla celów dowodowych lepiej jest potwierdzić jego zawarcie np. mailem.

Jeżeli pracownik nie zgodzi się na rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron – pracodawca może mu wysłać oświadczenie o wypowiedzeniu e-mailem, ale dopiero po opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpis ten musi złożyć osoba uprawniona do dokonywania w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy. Należy pracownika poinformować w treści maila, że otrzymane przez niego oświadczenie woli pracodawcy jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Problematyczne może być potwierdzenie, czy pracownik maila dostał. Jeżeli nie dostał i nie mógł się zapoznać z jego treścią, to oświadczenie woli pracodawcy nie zostało skutecznie złożone. Dlatego wysyłając maila należy zaznaczyć opcję potwierdzenia dostarczenia wiadomości i jej przeczytania. Data, w której pracownik otworzył maila, jest datą w której miał możliwość zapoznać się z jego treścią, a tym samym jest datą złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu przez pracodawcę i od tej daty rozpoczyna się bieg okresu wypowiedzenia.

Planowane jest, że zostanie wprowadzony przepis, zgodnie z którym w czasie epidemii COVID-19, pracodawca będzie mógł złożyć oświadczenie o rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę za wypowiedzeniem w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej pracownika. Wypowiedzenie będzie się uważało za złożone z chwilą, gdy doszło do pracownika w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią, lub z chwilą wprowadzenia go do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że pracownik mógł zapoznać się z jego treścią.

  • Nieprawidłowe dane
    Nieprawidłowe dane
biały napis na niebieskim, tle "NEWSLETTER"

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej.
Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.