Telefon 22 873 11 00

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Koronawirus: Badania lekarskie do pracy w dobie koronawirusa

W branży, w której pracuję potrzebujemy pracowników (informatyków). Czy mogę przyjąć osobę do pracy zdalnej bez badań wstępnych?
Najlepiej byłoby gdyby kandydat do pracy miał ważne badania (i skierowanie na nie) od poprzedniego pracodawcy, u którego pracował na takim samym albo podobnym stanowisku pracy. Wstępnym badaniom profilaktycznym nie podlegają bowiem osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy. Podobnie nie muszą mieć robionych badań wstępnych osoby pozostające jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Od kandydata do pracy, który twierdzi, że ma aktualne badania od poprzedniego pracodawcy trzeba zażądać aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku oraz skierowania na badania będące podstawą wydania tego orzeczenia.

Natomiast w przypadku, gdy kandydat do pracy:

  • nie ma aktualnych badań od poprzedniego pracodawcy,
  • ma aktualne badania ale przerwa miedzy ustaniem zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, a podjęciem u nowego jest dłuższa niż 30 dni,
  • warunki określone w skierowaniu, które przedłożył (wraz z orzeczeniem o zdolności do pracy wydanym dla poprzedniego pracodawcy) nie odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, pracodawca zwraca osobie przyjmowanej do pracy to skierowanie oraz orzeczenie lekarskie wydane w wyniku tego skierowania.
  • jest przyjmowany do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych

- badania wstępne trzeba przeprowadzić nawet w sytuacji zagrożenia COVID-19.
Znowelizowana ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie zawiesza obowiązku wykonywania badań wstępnych i kontrolnych.

Pani w maseczce z telefonem komórkowym

 

Czy można zrobić badania gdzie indziej niż w medycynie pracy?
W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Jak się wydaje, nie musi to być lekarz medycyny pracy np. z innej placówki niż ta, z którą pracodawca ma podpisaną umowę. Może to być lekarz dowolnej o specjalizacji, w tym także np. lekarz rodzinny.
Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2020 r. poz. 514) tj. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
Do orzeczenia lekarskiego stosuje się odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, z późn. zm.), czyli może być ono wytworzone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Gdzie się przechowuje orzeczenie o zdolności do pracy wydane przez innego lekarza?
Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika (do części A tych akt, gdy orzeczenie dotyczy badania wstępnego oraz do części B – gdy kontrolnego; podobnie w aktach osobowych należy umieścić skierowanie na badania wstępne albo kontrolne). Jeżeli orzeczenie będzie wydane w postaci elektronicznej, a akta pracownika są papierowe, trzeba będzie to orzeczenie wydrukować, pracownik działu kadr powinien swoim podpisem potwierdzić wydruk z systemu i umieścić w teczce akt osobowych.
Należy jednak pamiętać, że orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza jest tylko czasowe. Traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo od dnia odwołania stanu epidemii (ale z akt osobowych pracownika się go nie usuwa).

  • Nieprawidłowe dane
    Nieprawidłowe dane
biały napis na niebieskim, tle "NEWSLETTER"

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej.
Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.