Telefon 22 873 11 00

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Koronawirus: Co może, a czego nie może robić pracodawca wobec pracowników w czasach kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19?

Ekspert prawa pracy - Monika FrączekPytanie:

Czy pracodawca może na podstawie swojej własnej decyzji obniżyć pracownikowi wymiar etatu i wynagrodzenie?

Nie, nie może. Do obniżenia wymiaru etatu pracownika (wraz z obniżeniem jego wynagrodzenia) może dojść:

1) gdy pracownik wyrazi na to zgodę na podstawie indywidualnego porozumienia między nim i pracodawcą,
2) gdy pracownik przyjmie wypowiedzenie zmieniające wręczone przez pracodawcę zgodnie z art. 42 § 1 - 3 Kodeksu pracy,
3) gdy u danego pracodawcy zostało zawarte Porozumienie ze związkami zawodowymi, a gdy u pracodawcy nie ma związków - z przedstawicielami pracowników, w wyniku którego dojdzie do obniżenia wymiar etatu pracowników i ich wynagrodzeń.

Takie Porozumienie może być zawarte na podstawie przepisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i związanych z nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567 oraz 695) nazywanej Specustawą czy ustawą Tarcza antykryzysowa COVID-19.

Porozumienie na podstawie art. 15g ust. 8 i 11 – 14 tej ustawy: W wyniku takiego Porozumienia pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Oczywiście, żeby mogło dojść do zawarcia Porozumienia i obniżenia wymiaru czasu pracy (a także wynagrodzenia pracownika), pracodawca musi jeszcze spełnić pozostałe wymagania określone w art. 15g ustawy Tarcza antykryzysowa COVID-19.

Oznacza to, że pracodawca przede wszystkim musi odnotować wymagany spadek obrotów i nie zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Porozumienie na podstawie art. 15 zf ust. 1 pkt 3 ustawy Tarcza antykryzysowa COVID – 19: Można obniżyć wymiar etatu pracowników i ich wynagrodzenia w ramach Porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w Porozumieniu.

Powołany przepis wprost o tym nie stanowi, ale nie można obniżyć w tym Porozumieniu wynagrodzenia poniżej minimalnego (z uwzględnieniem proporcji z wynagrodzenia minimalnego w odniesieniu do wymiaru etatu).

Żeby zawrzeć takie porozumienie ze związkami zawodowymi albo z przedstawicielami pracowników – pracodawca musi spełnić dodatkowe wymagania z art. 15 zf ustawy Tarcza antykryzysowa COVID-19.
Czyli pracodawca musi m.in. odnotować wymagany spadek obrotów gospodarczych oraz nie zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Pracodawca, który nie zanotował wymaganego w art. 15g albo w art. 15 zf ustawy Tarcza antykryzysowa COVID-19 spadków obrotów, ale odczuwa już skutki ekonomiczne kryzysu spowodowanego epidemią – może obniżyć wymiar etatu pracowników w porozumieniu zawartym na podstawie art. 231a Kodeksu pracy (o ile spełnia przesłanki określone w tym przepisie).

Podsumowanie:

Pracodawca nie może zgodnie z prawem jednostronnie oświadczyć pracownikom, że obniża ich wymiar etatu i wynagrodzenia. Żeby do obniżenia wymiaru etatu i wynagrodzenia skutecznie doszło – pracownik musi się zgodzić na zmianę jego wymiaru etatu na mocy porozumienia z pracodawcą albo przyjąć wypowiedzenie zmieniające, które otrzymał do pracodawcy.

Pracownik będzie musiał zgodzić się na obniżenie wymiaru etatu i wynagrodzenia, o którym pracodawca mu oznajmi, ale pod warunkiem, że wcześniej związki zawodowe albo przedstawiciele pracowników zgodzili się na obniżenie wymiaru etatu i wynagrodzeń pracowników podpisując z pracodawcą Porozumienie w tej sprawie.

  • Nieprawidłowe dane
    Nieprawidłowe dane
biały napis na niebieskim, tle "NEWSLETTER"

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej.
Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.