Telefon 22 873 11 00

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Zmiany w badaniu trzeźwości

alkohole

Co się zmieni w badaniu stanu trzeźwości?

Obecnie obowiązuje art. 17 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.), zgodnie z którym kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika, wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy, badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego.

Z takiej regulacji UODO wywnioskował, że pracodawcy nie mogą samodzielnie przeprowadzić kontroli stanu trzeźwości pracownika. Zdaniem UODO Badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (np. policja).

UODO wyraził także pogląd, że nie można prewencyjnie badać pracownika alkomatem. Stan trzeźwości pracowników można sprawdzać tylko wtedy, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik spożywał alkohol w czasie pracy lub stawił się do niej w stanie po użyciu alkoholu. Według UODO brzmienie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wyklucza wyrywkowe czy prewencyjne badania pracowników alkomatem. https://www.uodo.gov.pl/pl/138/1076; przy czym UODO ma rację, że w powołanej ustawie nie ma pozwalającego na to przepisu.

UODO twierdzi również, że nie można przeprowadzić badanie stanu trzeźwości za zgodą pracownika. Na przeszkodzie temu, zdaniem UODO, stoi art. 221b  §  1 Kodeksu pracy. W myśl tego przepisu, zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (czyli m.in. danych o stanie zdrowia), wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych osobowych następuje z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika. Zdaniem UODO wiedza o tym, że ktoś jest nietrzeźwy jest informacją o stanie zdrowia, a więc informacją o której mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

W związku z powyższym Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii pracuje nad przygotowaniem zmian przepisów w tej kwestii. W grudniu 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do tego Ministerstwa o przyspieszenie prac legislacyjnych. W ocenie RPO pracodawcy powinni mieć możliwość samodzielnej kontroli pracowników na obecność alkoholu czy substancji psychotropowych – z przestrzeganiem ich prawa do prywatności. Szczególnie ważne jest to w przypadku kierowców autobusów, lekarzy, czy obsługi ruchu lotniczego. Uzyskał odpowiedź zawartą w piśmie MRPiT z 30 grudnia 2020 r. DPP-I.421.13.2020, które jest dostępne na stronie RPO: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/mrpit-do-rpo-planowane-kontrole-trzezwo%C5%9Bci-pracownikow-przez-pracodawcow
Zgodnie z przekazanymi RPO informacjami, wstępny roboczy projekt zmian w przepisach przewiduje umożliwienie pracodawcom, po spełnieniu określonych przesłanek, wprowadzenia prewencyjnej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub podobnie działających środków, także określenie ogólnych zasad przeprowadzania takich kontroli.

Planowane jest, żeby wprowadzić kompleksową regulację, określającą podstawy do niedopuszczenia przez pracodawcę do wykonywania pracy pracownika, wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu lub spożywał alkohol lub zażywał takie środki w czasie pracy oraz wobec pracownika, u którego przeprowadzona przez pracodawcę kontrola trzeźwości lub kontrola na obecność środków działających podobnie do alkoholu wykaże obecność alkoholu lub ww. środka. Przewidywane są więc dwa tryby niedopuszczania pracownika do pracy po użyciu alkoholu lub środka odurzającego:

  1. na podstawie "uzasadnionego podejrzenia pracodawcy” np. w sytuacji gdy pracodawca nie wprowadził kontroli prewencyjnej oraz w odniesieniu do części pracowników, którzy nie będą spełniali ustawowych przesłanek objęcia kontrolą,
  2. gdy kontrola wykaże stan pracownika po użyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka.
    MRPiT poinformowało również, że w zakresie określenia celów przetwarzania przez pracodawcę danych o obecności alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika resort nawiązał współpracę z UODO.

MRPiPT obiecuje zakończyć prace wewnętrzne i rozpocząć proces legislacyjny w możliwie najbliższym terminie.

 

  • Nieprawidłowe dane
    Nieprawidłowe dane
biały napis na niebieskim, tle "NEWSLETTER"

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej.
Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.