Telefon 22 873 11 00

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Zmiana zasad zwalniania krwiodawców od pracy cz.1

próbówki

W najbliższym czasie zmienią się zasady zwalniania krwiodawców od pracy gdy oddadzą krew lub jej składniki (w tym osocze po chorobie COVID-19) w okresie epidemii Covid-19. Nowe regulacje mają zachęcić do oddawania krwi, w tym osocza po chorobie COVID-19. Zmiany wprowadzi ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dotychczasowy druk sejmowy 828).

Honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki (frakcje krwi o właściwościach leczniczych uzyskiwane różnymi metodami, w szczególności: krwinki czerwone, krwinki białe, krwinki płytkowe, osocze, krioprecypitat), w tym osocze po chorobie COVID-19 przysługiwały będą dotychczasowe uprawnienia (zgodnie z art. 9 ustawy o publicznej służbie krwi są to: zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach; zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy; zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi; posiłek regeneracyjny), z tym, że wymiar zwolnienia od pracy wynosił będzie dwa dni. Zwolnienie będzie przysługiwać w dniu, w którym została oddana krew lub jej składniki oraz w dniu następnym. Nowe przepisy przewidują też wydawanie dokumentów potwierdzających te uprawnienie – mianowicie zaświadczenie wydane właściwą jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi tj. przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.

Ponadto, honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, będzie przysługiwała ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego: kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej oraz kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych. Honorowy dawca krwi, któremu przysługuje już w/w ulga na przejazd będzie obowiązany do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2. W celu skorzystania z tej ulgi honorowy dawca krwi będzie musiał przedstawić zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 donacje, wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.

Nowe rozwiązania prawne wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

 

  • Nieprawidłowe dane
    Nieprawidłowe dane
biały napis na niebieskim, tle "NEWSLETTER"

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej.
Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.