Telefon 22 873 11 00

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Praca zdalna - zapowiedź zmian (01.04.2021)

duży pokój z biurkiem i komputeremBardziej zaawansowane prace nad wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy

Jak dowiadujemy się z Portalu Kadrowego (https://www.portalkadrowy.pl/aktualnosci/praca-zdalna-w-kodeksie-pracy-co-planuje-resort-pracy-lista-zalozen-21103.html) – kontynuowane są prace nad nowymi przepisami dotyczącymi pracy zdalnej, w ramach których Ministerstwo Pracy planuje uwzględnić możliwie jak najwięcej rozwiązań przyjętych w toku negocjacji z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi. Jak podkreśliło Ministerstwo Pracy w odpowiedzi przesłanej Portalowi Kadrowemu, planowane jest wypracowanie takich rozwiązań prawnych, które zabezpieczą interesy obu stron stosunku pracy. W tym celu przez wiele miesięcy toczyły się negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego. Obecnie natomiast prace nad uregulowaniem pracy zdalnej są kontynuowane w trakcie prac Zespołu negocjacyjnego w ramach prac nad Umową Społeczną.
Na stronie Portalu Kadrowego można zapoznać się z założeniami projektu ustawy, która wprowadzi przepisy o pracy zdalnej do Kodeksu pracy, czyli dowiedzieć się jakie rozwiązania planuje Ministerstwo Pracy (zgodnie z informacjami przekazanymi Portalowi Kadrowemu https://www.portalkadrowy.pl/aktualnosci/praca-zdalna-w-kodeksie-pracy-co-planuje-resort-pracy-lista-zalozen-21103.html)

Zasady wykonywania i tryb uzgodnienia pracy zdalnej Zasady wykonywania pracy zdalnej będą określane w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładowymi organizacjami zawodowymi, a jeżeli nie dojdzie do zawarcia takiego porozumienia albo u pracodawcy nie działają związki zawodowe – w regulaminie ustalonym przez pracodawcę.
Uzgodnienie między stronami dotyczące wykonywania pracy zdalnej będzie dopuszczalne zarówno przy zawieraniu umowy o pracę, jak również w trakcie zatrudnienia.
W szczególnych przypadkach praca zdalna będzie mogła być wykonywana także na polecenie pracodawcy, jednak tylko w sytuacji, w której pracownik będzie posiadał warunki lokalowe i techniczne do wykonywania takiej pracy. Wykonywanie pracy zdalnej będzie dopuszczalne na polecenie pracodawcy lub na wniosek pracownika także w przypadku, gdy nie zostało zawarte porozumienie albo regulamin.
Zakazy polecania pracy zdalnej

Niedopuszczalne będzie zlecanie w ramach pracy zdalnej prac:

• szczególnie niebezpiecznych,
• w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych dla pomieszczeń mieszkalnych,
• z zastosowaniem substancji niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, żrących, promieniotwórczych, drażniących, uczulających lub innych o nieprzyjemnym zapachu, pylących lub intensywnie brudzących.

Wycofanie się z wykonywania pracy zdalnej Zarówno pracodawca, jak i pracownik będą mieli możliwość efektywnego wycofania się z wykonywania pracy zdalnej, w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia takiej pracy.
Miejsce wykonywania pracy zdalnej Praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę.
Materiały i narzędzia do pracy zdalnej. Ekwiwalent dla pracownika zdalnego Pracodawca będzie zobowiązany dostarczyć pracownikowi materiały i narzędzia pracy niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, jak również pokryć koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej (w tym koszty energii elektrycznej oraz dostępu do łączy telekomunikacyjnych).
W przypadku jednak, gdy do pracy zdalnej będą wykorzystywane materiały i narzędzia pracy stanowiące własność pracownika, obie strony stosunku pracy będą mogły zawrzeć porozumienie określające zasady ich wykorzystywania. W takiej sytuacji pracownikowi będzie przysługiwał ekwiwalent (lub ryczałt) w wysokości ustalonej przez strony.
Narzędzia pracy i materiały wykorzystywane przez pracowników przy pracy zdalnej będą musiały spełniać wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego Kodeksu pracy (niezależnie od tego, czy będą zapewnione przez pracodawcę, czy pracownik będzie wykorzystywał własnych).
Dokumenty, dla których przepisy wymagają formy pisemnej W przypadku wykonywania pracy zdalnej wnioski pracownika, dla których przepisy Kodeksu pracy wymagają formy pisemnej, będą mogły być składane w postaci papierowej lub elektronicznej.
Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Pracodawca będzie realizował obowiązki wynikające z działu dziesiątego Kodeksu pracy (tj. dotyczącego BHP) z wyłączeniem:

• obowiązku organizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
• obowiązku dbania o bezpieczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,
• obowiązków dotyczących pomieszczeń pracy i obiektów budowlanych,
• obowiązku dotyczącego urządzeń sanitarnych i środków higieny osobistej.

Szkolenie wstępne i okresowe bhp Szkolenie wstępne bhp osób zatrudnianych do pracy zdalnej w całości będzie mogło się odbywać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Wszyscy pracownicy wykonujący pracę zdalnie będą podlegali szkoleniom okresowym bhp (na zasadach ogólnych).
Postępowanie powypadkowe Do badania wypadku przy pracy zdalnej będą stosowane odpowiednio przepisy o wypadkach przy pracy – z uwzględnieniem prawa pracownika do ochrony życia prywatnego.

Podobnych informacji Ministerstwo Pracy udzieliło w odpowiedzi na Interpelację poselską nr 20603 Pana Posła Aleksandra Miszalskiego. Poinformowało w niej, że w związku z upowszechnieniem się wykonywania pracy w formie pracy zdalnej podczas epidemii oraz zgłaszanych postulatów dotyczących możliwości jej kontynuowania także po odwołaniu stanu epidemii Ministerstwo przygotowało projekt zmiany Kodeksu pracy, mający na celu wprowadzenie na stałe pracy zdalnej do przepisów prawa pracy. Ponieważ praca zdalna w Kodeksie pracy będzie wykonywana w warunkach typowych, nie zaś w nadzwyczajnych, konieczne jest wypracowanie rozwiązań prawnych, które będą akceptowane przez stronę społeczną (związki zawodowe, jak również organizacje pracodawców) i w konsekwencji odpowiednio zabezpieczą interesy obu stron stosunku pracy.

 

  • Nieprawidłowe dane
    Nieprawidłowe dane
biały napis na niebieskim, tle "NEWSLETTER"

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej.
Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.