Telefon 22 873 11 00

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Praca w czasie kwarantanny albo izolacji domowej

kobieta w masceZgodnie przepisami art. 4h i 4ha ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) nazywanej Tarcza antykryzysowa, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.
Konieczne jest jeszcze żeby pracownik miał umiejętności do wykonywania pracy zdalnej (jeżeli dotychczas pracował stacjonarnie) i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania w trakcie kwarantanny albo izolacji pracy zdalnej i żeby pozwalał na to rodzaj pracy.
*********************************************************************
W jakie sposób pracownik powinien uzyskać zgodę na pracę zdalną w trakcie izolacji albo kwarantanny?
Przepisy ustawy tarcza antykryzysowa wymagają zgody pracodawcy na pracę zdalną w takich okolicznościach, ale nie regulują tego, w jaki sposób ma być udzielona. W praktyce pracownik musi więc poinformować pracodawcę o kwarantannie albo izolacji, jeżeli chce w jej trakcie pracować i otrzymywać wynagrodzenie za pracę. Może w tym celu np. złożyć do pracodawcy wniosek o wyrażenie zgody na pracę zdalną w trakcie kwarantanny albo izolacji, a pracodawca ten wniosek zaakceptować (wniosek z potwierdzeniem lub odmową akceptacji powinno się umieścić w części B akt osobowych, gdyby okazało się, że w trakcie kontroli trzeba będzie umieć wykazać udzielenie zgody na pracę zdalną w trakcie kwarantanny lub izolacji).
*********************************************************************
Czy można przepracować tylko pół okresu kwarantanny albo izolacji?
Nie trzeba całego okresu kwarantanny albo izolacji przepracować, a nawet nie powinno się tego robić, jeżeli pracownik będzie się czuł źle. Ustalenia w tym zakresie dokonuje pracodawca z pracownikiem (gdyż pracodawca udziela zgody na pracę zdalną w czasie kwarantanny albo izolacji). Stanowisko Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) z 8 grudnia 2020 r. (opublikowane w Aktualnościach Kadrowych wydawnictwa WIP grudzień 2020 r.) wskazuje, że „podzielenie” okresu kwarantanny lub izolacji na okres pracy zdalnej oraz okres pobierania wynagrodzenia chorobowego (zasiłku) – jest możliwe.
*********************************************************************
Jak należy ustalić wysokość wynagrodzenia jeżeli w trakcie pracy na kwarantannie albo w ramach izolacji pracownik poczuje się gorzej?
Jeżeli pracownik uzyska zgodę pracodawcy i będzie pracował zdalnie – otrzyma wynagrodzenie za wykonaną pracę. Za okres nieświadczenia pracy w trakcie kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych przysługuje wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy. Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się bowiem niemożność wykonywania pracy wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 6 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa- Dz. U. z 2020 r., poz. 870 ze zm.)
Natomiast nie rozstrzygnięto w przepisach jak zapłacić pracownikowi, który przepracował na kwarantannie albo izolacji np. 4 godziny, a następnie poczuł się źle i nie dopracował do końca swojej 8-godzinnej dniówki, ale przyjmuje się, że sposób postępowania w takim przypadku jest już ugruntowany w świetle wyjaśnień ZUS (stanowisko Departamentu Zasiłków ZUS z 4 sierpnia 2010 r. w sprawie możliwości wypłacenia zasiłku chorobowego proporcjonalnie za część dnia, znak 992800/6000/91/2010/SKn/1). Jeżeli więc pracownik przepracował część dniówki roboczej, to za godziny przepracowane powinien otrzymać wynagrodzenie (art. 80 Kodeksu pracy). Za pozostałe godziny pracodawca zaś może (ale nie musi) wypłacić mu wynagrodzenie. Jeśli je wypłaci, wówczas świadczenie (wynagrodzenie) chorobowe będzie przysługiwało pracownikowi od dnia następnego. Natomiast jeśli pracodawca zapłaci tylko za godziny przepracowane, czyli wynagrodzi jedynie część dniówki roboczej – pracownik powinien również otrzymać świadczenia (wynagrodzenie) chorobowe za ten dzień.

*********************************************************************
Czy kwarantanna albo izolacja są wliczane do okresu choroby, po którym trzeba przeprowadzić badania kontrolne? Jak ma postąpić pracodawca, jeżeli pracownik pod koniec kwarantanny lub izolacji się rozchoruje na Covid-19 i przez dłuższy czas będzie niezdolny do pracy z tego powodu? Czy musi wliczać okres kwarantanny albo izolacji do czasu choroby, żeby ustalić czy po powrocie trzeba kierować pracownika na badania kontrolne?
MRPiT wyjaśniło w jakich przypadkach odbywanie izolacji lub kwarantanny, po której lub w czasie której pracownik zachorował, jest wliczane do 30 dni niezdolności do pracy z powodu choroby, po upływie którego wymagane są badania kontrolne przed dopuszczeniem pracownika do pracy (stanowisko MRPiT z 26 stycznia 2021 r. Dziennik Gazeta Prawna z 4 lutego 2021 nr 23 5431). Zdaniem MRPiPT:

  • do okresu 30 dni niezdolności do pracy spowodowanej chorobą nigdy nie wlicza się okresu kwarantanny i nie ma znaczenia, czy w jej trakcie była wykonywana praca zdalna, czy też nie.
  • do okresu 30 dni niezdolności do pracy spowodowanej chorobą wlicza się natomiast okresy izolacji w warunkach domowych, o ile nie była w ich trakcie wykonywana praca zdalna.
  • jeżeli w trakcie izolacji była wykonywana praca zdalna – okresu izolacji, w czasie której ta praca była wykonywana nie wlicza się do okresu 30 dni niezdolności do pracy spowodowanej chorobą.
  • do okresu 30 dni niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawsze wlicza się do okresu choroby Covid-19 okres izolacji odbywanej w izolatoriach lub w szpitalach.

*********************************************************************
Czy w trakcie kwarantanny albo izolacji można wykorzystać urlop wypoczynkowy?
Możliwość lub brak możliwości świadczenia pracy zdalnej w trakcie kwarantanny albo izolacji ma wpływ na prawo do skorzystania w tym czasie z urlopu wypoczynkowego.
W stanowisku z 24 listopada 2020 r. opublikowanym w Dzienniku Gazeta Prawna z 3 grudnia 2020 r., w dodatku Kadry i Płace nr 236 5380), MRPiT wyraziło pogląd, że pracownik, który nie może pracować zdalnie - nie może też skorzystać z urlopu wypoczynkowego w trakcie kwarantanny lub izolacji, gdyż na przeszkodzie stoją art. 165 i 166 Kodeksu pracy, w których jako przesłanka przesunięcia lub przerwania urlopu wymieniane jest „odosobnienie w związku z chorobą zakaźną”. Natomiast w stanowisku z 31 grudnia 2020 r. MRPiT wyraziło pogląd, że pracownik który może pracować zdalnie i któremu pracodawca udzieli zgody na pracę zdalną w czasie izolacji albo kwarantanny może skorzystać z urlopu wypoczynkowego w tym czasie. (stanowisko MRPiT dla wydawnictwa Wiedza i Praktyka opublikowane m.in. na stronie: https://www.portalkadrowy.pl/koronawirus/urlop-w-okresie-kwarantanny-stanowisko-resortu-pracy-z-31-grudnia-2020-r.-20572.html  i w Aktualnościach Kadrowych WiP (styczeń 2021 r.) Oczywiście mimo urlopu wypoczynkowego pracownik jest nadal objęty kwarantanna albo izolacją i nie może łamać jej warunków np. wyjechać czy wyjść z domu tłumacząc się udzielonym urlopem wypoczynkowym.

*********************************************************************
Czy okres wykonywania pracy zdalnej w czasie kwarantanny albo izolacji wpisuje się w świadectwie pracy?
Nie. Nie wpisuje się w świadectwie pracy, że pracownik pracował zdalnie w czasie kwarantanny albo izolacji, jest to bowiem normalny okres pracy. Kwarantanna lub izolacja ma natomiast wpływ na treść świadectwa pracy jeżeli za jej czas były pobierane świadczenia chorobowe, czyli wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy. Okres pobierania tych świadczeń powinien zostać wskazany w pkt. 6 ppkt 8 świadectwa pracy (gdy w czasie kwarantanny lub izolacji było wypłacane wynagrodzenie chorobowe) oraz w pkt. 6 ppkt13 świadectwa pracy (jako okres nieskładkowy).

 

 

  • Nieprawidłowe dane
    Nieprawidłowe dane
biały napis na niebieskim, tle "NEWSLETTER"

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej.
Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.