Telefon 22 873 11 00

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Niektóre wątpliwości dotyczące badań kontrolnych

słuchawki stetoskopCzy podczas kontrolnych badań lekarskich konieczne jest przedstawienie przez pracownika zaświadczenia o zakończeniu leczenia, wystawionego przez lekarza leczącego pacjenta w ramach czasowej niezdolności do pracy?

Nie jest. W ocenie Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi pisemna informacja od lekarza orzekającego o czasowej niezdolności do pracy nie jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia kontrolnego badania profilaktycznego, a brak takiej informacji nie powinien być powodem odmowy przeprowadzenia badania.
Jak wyjaśniono, celem badania kontrolnego jest przede wszystkim ustalenie, czy stan zdrowia osoby przebywającej na długotrwałym zwolnieniu lekarskim nie uległ pogorszeniu w stopniu uniemożliwiającym dalsze świadczenie pracy na dotychczasowym stanowisku (…). Podczas badań kontrolnych niewątpliwie przydatna jest informacja od lekarza leczącego lub dokumentacja z leczenia (np. kopia dokumentacji ambulatoryjnej, karty informacyjne ze szpitala) na temat powodu zwolnienia lekarskiego, okresu czasowej niezdolności do pracy, zastosowanego leczenia bądź jego kontynuacji, informacji o zakończeniu leczenia oraz podania ewentualnych uwag, ograniczeń i przeciwwskazań do wykonywania pewnych czynności. Stwierdzenie, czy pacjent jest zdolny do pracy na określonym stanowisku leży w kompetencjach lekarza przeprowadzającego badanie profilaktyczne i nie należy oczekiwać tego od lekarzy leczących. Podobnie, otrzymane od lekarza leczącego zaświadczenie o „zdolności do pracy” nie może być wiążące dla lekarza medycyny pracy, gdyż tylko on zna warunki pracy danego pracownika określone w skierowaniu na badanie lekarskie.
http://www.imp.lodz.pl/home_pl/offert/edu_courses/wytyczne/pytania_i_odpowiedzi/&a=31895

***********************************************************************************************************************************************************************

Czy pracownik może się zgłosić na badanie kontrolne mimo, że jeszcze nie skończyło się jego zwolnienie lekarskie? Pracodawca wiedząc, że zwolnienie lekarskie niedługo się skończy – wysłał pracownikowi skierowanie na adres zamieszkania.

Te zagadnienie budzi dużo wątpliwości, jednak można przyjść, że tak. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi wyjaśnił, że niewątpliwe badanie kontrolne powinno się odbyć po zakończeniu orzeczonej czasowej niezdolności do pracy. W praktyce jednak często zdarza się, że pacjenci zgłaszają się do lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych kilka dni przed jego końcem, bezpośrednio po otrzymaniu od pracodawcy stosownego skierowania. Powyższa sytuacja nie powinna być powodem do odmowy przeprowadzenia badania przez lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami. Powyższe podejście daje możliwość wydłużenia procedury orzeczniczej, które jest czasem niezbędne. W trakcie badania może się bowiem okazać, że konieczne jest poszerzenie jego zakresu o dodatkowe konsultacje specjalistyczne czy badania pomocnicze, a ich wykonanie może być niemożliwe w ciągu jednego dnia i tym samym uniemożliwić powrót do pracy pracownika bezpośrednio po ustaniu prawa do świadczeń z tytułu czasowej niezdolności do pracy.
http://www.imp.lodz.pl/home_pl/offert/edu_courses/wytyczne/pytania_i_odpowiedzi/&a=31889

***********************************************************************************************************************************************************************

Czy badanie kontrolne może być przeprowadzone w ramach teleporady?

Pracownik raczej nie powinie się spodziewać, że odbędzie badanie kontrole w taki sposób, jakkolwiek nie jest to całkowicie wykluczone.
Co prawda zgodnie z informacją na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dotyczacy-wykonywania-badan-medycyny-pracy-w-okresie-epidemii-koronawirusa w razie braku dostępności do lekarza uprawnionego  do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie to może zostać przeprowadzone przez innego lekarza. Lekarz ten może również wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie (…). Warto również podkreślić, że przeprowadzenie badania medycyny pracy i wydanie orzeczenia może nastąpić zdalnie. Lekarz medycyny pracy współpracujący z danym pracodawcą także może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
Jednakże Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi w stanowisku z 9 kwietnia 2020 r. dotyczącym udzielania świadczeń zdrowotnych pod postacią badań profilaktycznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności - poinformował, że odnosząc się do badań profilaktycznych, o których mowa w Kodeksie pracy, należy zauważyć, że takie badanie składa się nie tylko z badania podmiotowego, ale także z badania przedmiotowego. W ramach omawianego badania lekarz ma obowiązek ocenić stan poszczególnych narządów i układów (np. narząd wzroku, słuchu). Biorąc powyższe pod uwagę, należy zdawać sobie sprawę z tego, że ich ocena nie zawsze jest możliwa przy użyciu systemów teleinformatycznych, a orzeczenie lekarskie wydane wyłącznie na podstawie wywiadu zebranego od pacjenta nie odpowiada założeniom badania profilaktycznego. Przeprowadzanie badań profilaktycznych bez badania przedmiotowego pacjenta możliwe będzie tylko w nielicznych przypadkach. Za dopuszczalne należy przyjąć na przykład przeprowadzenie badania kontrolnego pracownika, pod warunkiem:

  • dysponowania dokumentacją z ostatniego badania okresowego czy wstępnego, którego ważność jeszcze nie upłynęła,
  • a powód czasowej niezdolności do pracy nie dotyczył kluczowych do wykonywania dotychczasowej pracy funkcji organizmu.

 

  • Nieprawidłowe dane
    Nieprawidłowe dane
biały napis na niebieskim, tle "NEWSLETTER"

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej.
Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.