Telefon 22 873 11 00

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Jak długo pracownik może korzystać z urlopu wychowawczego jeżeli obniżał wymiar etatu?

rodzinka stojąca w wodzie

Przepis art. 1867 Kodeksu pracy stanowi, że pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Z przepisu tego wynika więc, że jeżeli pracownik, któremu przysługuje 35 miesięcy urlopu wychowawczego będzie korzystał z tego urlopu przez 24 miesiące, to z obniżenia wymiaru etatu będzie mógł korzystać maksymalnie przez 11 miesięcy.
*********************************************************************
Co z sytuacją odwrotną? Ile urlopu wychowawczego zostanie do wykorzystania pracownikowi, jeżeli wykorzystał już 12 miesięcy obniżenia wymiaru etatu?
Nie ma w Kodeksie pracy przepisu, który stanowiłby, że korzystanie z obniżenia wymiaru etatu ma jakikolwiek wpływ na wymiar urlopu wychowawczego, z tego względu opinie ekspertów są różne m.in. takie, że okres, w którym pracownik korzysta z prawa do obniżenia wymiaru czasu pracy konsumuje okres, w którym pracownik może korzystać z urlopu wychowawczego. Innymi słowy, wymiar urlopu wychowawczego skraca się o okres korzystania z obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie art. 1867 § 1 Kodeksu pracy i odwrotnie (E. Maniewska, K. Jaśkowski, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy, LEX/el 2021). Prawo do urlopu wychowawczego jest przesłanką nabycia prawa do obniżenia wymiaru czasu pracy, przepisy o urlopie wychowawczym określają również okres, w którym jest możliwe korzystanie z obniżonego wymiaru czasu pracy. Korzystanie z jednego z tych uprawnień skraca okres, w którym można korzystać z drugiego uprawnienia. Wykorzystanie jednego z uprawnień w pełnym wymiarze wyłączy możliwość korzystania z drugiego.(M. Miłkowska – Latos, Kodeks pracy. komentarz pod red. L. Florka, wyd. VII, WKP 2017).
Odmienny pogląd w tej sprawie wyraziło Ministerstwo Pracy w stanowisku z 29 października 2014 r., w którym stwierdziło, że prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie art. 1867 K.p. jest odrębnym i niezależnym uprawnieniem wobec urlopu wychowawczego aczkolwiek z tym urlopem funkcjonalnie powiązanym z tego względu, że przysługującym pracownikowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego. Tym samym okres pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego nie wpływa na wymiar urlopu wychowawczego. Natomiast z prawa do pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy na podstawie art. 1867 K.p. pracownik będzie korzystał przez okres, w którym będzie spełniał ustawowe warunki uprawniające go do urlopu wychowawczego.
*********************************************************************
Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył rozbieżności w wykładni. RPO zgadza się z poglądem Ministerstwa, gdyż w jego ocenie jest to pogląd korzystny dla pracownika, uwzględniający dobro rodziny, niezwykle przydatny w trudnej sytuacji, w jakiej znalazło się wiele rodzin z powodu pandemii. Takie stanowisko, pozostające w zgodzie z konstytucyjnymi i europejskimi standardami ochrony rodziny i rodzicielstwa, zasługuje w opinii RPO na pełną aprobatę.
*********************************************************************
Zapytał jednak MRPiT pytanie, czy nadal prezentuje ten pogląd i czy zamierza zmienić przepisy, aby były bardziej jednoznaczne. Uzyskał odpowiedź, że aktualny jest pogląd Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, zgodnie z którym prawo do wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy, na podstawie art. 1867 Kodeksu pracy, jest odrębnym uprawnieniem wobec urlopu wychowawczego. Z prawa do wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy, pracownik może zatem korzystać przez okres, w którym będzie on spełniał ustawowe warunki uprawniające go do urlopu wychowawczego. Natomiast długość okresu wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego nie wpływa na wymiar jego urlopu wychowawczego. W związku z tym, jeżeli nie zakończył się jeszcze rok kalendarzowy, w którym dziecko ukończy 6 rok życia pracownik będzie mógł skorzystać z przysługującego mu wymiaru urlopu wychowawczego.
*********************************************************************
MRPiT poinformowało również, że zmiany przepisów Kodeksu pracy, o których mowa w wystąpieniu Pana Rzecznika, będą rozważane w trakcie prac legislacyjnych nad wdrażaniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy PE i Rady (UE)2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 210/18/UE. Termin wymagany dla wdrożenia tej dyrektywy to dzień 2 sierpnia 2022 r. Obecnie analizowane są rozwiązania w tym zakresie, jednakże nie została jeszcze podjęta decyzja, jakie konkretnie zmiany zostaną wprowadzone do przepisów Kodeksu pracy.
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-obnizanie-wymiaru-czasu-pracy-przy-urlopie-wychowawczym.

 

  • Nieprawidłowe dane
    Nieprawidłowe dane
biały napis na niebieskim, tle "NEWSLETTER"

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej.
Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.